Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0014398 t150a^"
 1. galerie
  galerijní animace
  galeristky
  galeristé
  muzea umění
  stálé expozice
  výstavní síně
  fotogalerie
  zámecké obrazárny
  art galleries
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (108) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (30) - Diploma theses
 2. muzea
  muzejnictví
  muzejní obchody
  muzejní pracovnice
  muzejní pracovníci
  muzejní společnosti
  muzejní spolky
  muzejní časopisy
  stálé expozice
  archeologická muzea
  církevní muzea
  dějiny muzeí
  ekomuzea
  etnografická muzea
  farmaceutická muzea
  hasičská muzea
  historická muzea
  hornická muzea
  hudební muzea
  literární muzea
  muzea knihy
  muzea loutek
  muzea pro děti a mládež
  muzea umění
  muzejní depozitáře
  městská muzea
  námořní muzea
  národní muzea
  okresní muzea
  panoramata (muzea)
  poštovní muzea
  průmyslová muzea
  přírodovědná muzea
  regionální muzea
  skanzeny
  sklářská muzea
  soukromá muzea
  technická muzea
  uměleckoprůmyslová muzea
  vlastivědná muzea
  vojenská muzea
  zemská muzea
  zemědělská muzea
  železniční muzea
  paměťové instituce
  museums
  File of subject terms
  (44) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (120) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - Diploma theses
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. uměleckoprůmyslová muzea
  muzea uměleckoprůmyslová
  muzea umění
  užité umění
  muzea
  museums of decorative arts
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses
 4. umění
  artefiletika
  katalogy umění
  muzea umění
  realismus v umění
  sociologie umění
  umělecké soutěže
  umělecké výstavy
  umělecké časopisy
  ženy v umění
  adjustace (umění)
  amatérské umění
  angažované umění
  apropriace (umění)
  art brut
  art marketing
  autenticita (umění)
  barokní umění
  digitální umění
  dvorské umění
  dějiny umění
  feminismus a umění
  gotické umění
  historiografie umění
  homosexualita a umění
  interaktivní umění
  lidové umění
  literatura a umění
  management umění
  mediální umění
  mimoevropské umění
  moderní umění
  multimediální umění
  nacismus a umění
  obchod s uměním
  orientální umění
  podpora umění
  počítačové umění
  pravěké umění
  preraffaelismus (umění)
  primitivní umění
  psychoanalýza a umění
  psychologie a umění
  public art
  předkolumbovské umění
  renesanční umění
  rokoko (umění)
  románské umění
  sakrální umění
  street art
  taktilní umění
  umělecká hnutí
  umělecké programy a manifesty
  umělecké skupiny
  umělecké vlivy
  umění a dějiny
  umění a ideologie
  umění a krajina
  umění a náboženství
  umění a politika
  umění a společnost
  umění a válka
  umění jako investice
  užité umění
  vikingské umění
  vizuální umění
  válka v umění
  výtvarné umění
  věda a umění
  zprostředkování umění
  zvukové umění
  art
  File of subject terms
  (70) - File of subject terms
  (13) - ELECTRONIC RESOURCES
  (563) - Books
  (24) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (51) - Diploma theses
  (162) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. výtvarné umění
  umění výtvarné
  výtvarná umění
  umění výtvarná
  muzea umění
  umělecké výstavy
  umělecké časopisy
  vizuální kultura
  výtvarná kultura
  výtvarní umělci
  architektura
  autorská kniha
  fantaskní umění
  fantasy umění
  figurální umění
  grafika
  kaligramy
  kresba
  malířství
  pet art
  práce na papíře
  písmo v umění
  skici
  sochařství
  textilní umění
  typogramy
  výtvarné materiály
  výtvarné techniky
  výtvarné umění a geometrie
  umění
  art
  File of subject terms
  (1) - File of personal names and family names
  (27) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - Serials
  (1) - ARTICLES
  (10) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1000+) - Books
  (32) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (289) - Diploma theses
  (192) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.