Search results

 1. motorická výkonnost
  výkonnost motorická
  motorické schopnosti
  motoric efficiency
  Motoričke vještine
  judėjimo veiksmingumas
  motorická výkonnosť
  Motorične sposobnosti
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (8) - Books
  (29) - Diploma theses
 2. motorické učení
  učení motorické
  motorické schopnosti
  učení
  tělesná výchova
  pohybová výchova
  učení
  motor learning
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - Books
 3. motorika člověka
  hybnost člověka
  antropomotorika
  biomechanika člověka
  chůze
  motorické poruchy
  nervový systém
  pohybové ústrojí
  senzomotorická integrace
  motorické schopnosti
  pohybová koordinace
  pohyby plodu
  pohyb (biologie)
  human motorics
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (37) - Books
  (19) - Diploma theses
 4. rychlostní schopnosti
  schopnosti rychlostní
  rychlostní trénink
  motorické schopnosti
  tělesná kondice
  rychlostní trénik
  speed ability
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (1) - Books
  (2) - Videos
  (13) - Diploma theses
 5. schopnosti
  lidské schopnosti
  schopnosti lidské
  dovednosti a znalosti
  matematické schopnosti
  motorické schopnosti
  soběstačnost
  abilities
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (14) - Books
  (6) - Diploma theses
 6. vytrvalostní schopnosti
  schopnosti vytrvalostní
  vytrvalost
  motorické schopnosti
  sportovní výkony
  vytrvalostní trénink
  endurance abilities
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (8) - Books
  (28) - Diploma theses