Search results

 1. dětská mozková obrna
  DMO (lékařství)
  obrna mozková dětská
  morbus Little
  Littleova nemoc
  nemoc Littleova
  Bobath koncept
  motorické poruchy
  nemoci mozku
  nemoci u dětí
  vývojové poruchy
  cerebral palsy
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (7) - Books
  (68) - Diploma theses
 2. dyspraxie
  vývojová dyspraxie
  porucha pohybové koordinace
  apraxie
  vývojová verbální dyspraxie
  motorické poruchy
  specifické poruchy učení
  vývojové poruchy
  dyspraxia
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 3. extrapyramidové dyskinetické poruchy
  dyskinetické poruchy
  poruchy dyskinetické
  poruchy dyskinetické extrapyramidové
  chorea
  motorické poruchy
  poruchy extrapyramidového systému
  extrapyramidal dyskinetic disorders
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 4. hypokineze
  Parkinsonova nemoc
  imobilní pacienti
  motorické poruchy
  hypokinesia
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 5. imobilní pacienti
  nepohybliví pacienti
  pacienti nepohybliví
  pacienti imobilní
  hypokineze
  pacienti
  motorické poruchy
  immobile patients
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (3) - Diploma theses
 6. metoda MFK (lékařství)
  manuální fyzioterapeutická korekce
  MFK (lékařská metoda)
  MFK (expertní systém)
  motorické poruchy
  diagnostické metody
  fyzioterapie
  MFK method
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 7. motorika člověka
  hybnost člověka
  antropomotorika
  biomechanika člověka
  chůze
  motorické poruchy
  nervový systém
  pohybové ústrojí
  senzomotorická integrace
  motorické schopnosti
  pohybová koordinace
  pohyby plodu
  pohyb (biologie)
  human motorics
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (37) - Books
  (19) - Diploma theses
 8. nemoci pohybového ústrojí
  muskuloskeletární nemoci
  myoskeletální poruchy
  poruchy myoskeletální
  nemoci muskuloskeletární
  nemoci ústrojí pohybového
  cervikální dystonie
  nemoci kloubů
  nemoci kosterních svalů
  nemoci kostí
  nemoci páteře
  nemoci svalů
  ortopedické vady
  tenisový loket
  civilizační nemoci
  nemoci
  manuální terapie
  motorické poruchy
  nemoci končetin
  ortopedie
  pohybové ústrojí
  viscerovertebrální vztahy
  musculoskeletal diseases
  File of subject terms
  (16) - File of subject terms
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (31) - Books
  (4) - Diploma theses
 9. ochrnutí
  paralýza
  plegie
  Guillain-Barrého syndrom
  kvadruplegie
  paraplegie
  paréza
  syndrom uzamčení
  motorické poruchy
  paralysis
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (3) - Diploma theses
 10. parkinsonismus
  parkinsonský syndrom
  syndromy
  Parkinsonova nemoc
  motorické poruchy
  parkinsonism
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms