Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0013984 t150a^"
 1. asketici
  asketičky
  fakíři
  jeronymité
  mniši
  poustevníci
  sannjásini
  ascetics
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
 2. baziliáni
  basiliáni
  byzantský ritus
  řeckokatoličtí kněží
  mniši
  baziliánské kláštery
  pravoslavní mniši
  Basilians
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 3. bojoví mniši
  mniši
  mistři bojových umění
  martial monks
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 4. buddhističtí mniši
  mniši buddhističtí
  sanghy
  buddhistické mnišky
  mniši
  buddhismus
  lámové
  Buddhist monks
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 5. mnišky
  mniši
  mnišský život
  buddhistické mnišky
  pravoslavné mnišky
  řeholnice
  nuns
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 6. mnišský život
  život mnišský
  Gelugpa
  akédie
  křesťanské mnišství
  mniši
  mnišky
  mnišské řády
  mnišství
  sanghy
  duchovní život
  monkish life
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (14) - Books
 7. poustevníci
  pouštní otcové
  otcové pouště
  eremité
  asketici
  celestini
  jeronymité
  poustevnice
  poustevnictví
  poustevny
  samotáři
  kamaldulové
  sádhuové
  mniši
  hermits
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (9) - Books
 8. pravoslavní mniši
  mniši pravoslavní
  monastýry
  pravoslavné mnišky
  igumeni
  mniši
  Orthodox monks
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - Books
 9. řeholníci
  řeholní představení
  řeholní sliby
  opati
  žebraví mniši
  mniši
  řeholnice
  mužské řeholní řády
  mužské řeholní kongregace
  votarists
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (8) - Books
 10. taoističtí mniši
  mniši taoističtí
  mniši
  taoismus
  Taoist monks
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.