Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0013344 t150a^"
 1. lexikologie
  přirovnání
  příbuzná slova
  příbuzná slova
  metonymie
  oxymorón
  paronyma
  oxymorón
  antonyma
  archaismy
  cizí slova
  etymologie
  eufemismy
  floskule
  frazeologie
  homonyma
  kalky
  klišé
  metafora
  mezinárodní slova
  nadávky a klení
  neologismy
  názvy profesí
  názvy řemesel
  onomatopoia
  onomaziologie
  pejorativa
  perifráze
  pleonasmus
  slovní druhy
  slovní výrazy
  slovní zásoba
  synonyma
  vulgarismy
  lingvistika
  lexikografie
  lexicology
  File of subject terms
  (31) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (145) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (17) - Diploma theses
  (33) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.