Search results

 1. městská správa
  správa městská
  správa měst
  městské úřady
  městské knihy
  městské právo
  municipal government
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (44) - Books
  (9) - Diploma theses
 2. úřední knihy
  knihy úřední
  zemské knihy
  soudní knihy
  horenské knihy
  městské knihy
  pozemkové knihy
  sirotčí knihy
  zemské desky
  diplomatika
  písemné prameny
  official books
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (16) - Books