Search results

 1. Angelmanův syndrom
  syndrom Angelmanův
  syndrom šťastného dítěte
  mentální retardace
  vývojové poruchy
  dědičné nemoci
  Angelman syndrome
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 2. děti s mentálním postižením
  mentálně postižené děti
  mentálně retardované děti
  mládež s mentálním postižením
  děti se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  děti s autismem
  osoby s mentálním postižením
  děti se zdravotním postižením
  mentální retardace
  pomocné školy
  mládež s mentálním postižením
  children with mental disabilities
  Djeca s mentalnim problemima
  sutrikusio intelekto vaikai
  mentálne postihnuté deti
  Duševno moteni otroci
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (38) - Books
  (67) - Diploma theses
 3. Downův syndrom
  Downova nemoc
  syndrom Downův
  mongolismus
  dědičné nemoci
  mentální retardace
  Down syndrome
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (8) - Books
  (15) - Diploma theses
 4. duševní poruchy
  poruchy duševní
  psychické poruchy
  poruchy psychické
  mentální poruchy
  poruchy mentální
  duševní nemoci
  nemoci duševní
  duševní choroby
  choroby duševní
  duševní onemocnění
  onemocnění duševní
  breptavost
  mentální retardace
  nepříčetnost
  osoby s duševním onemocněním
  psychiatrie
  Aspergerův syndrom
  GAP syndrom
  afektivní poruchy
  alexithymie
  autismus
  depersonalizace
  derealizace
  disociativní poruchy
  emoční poruchy v dětství a dospívání
  epileptózy
  hypochondrie
  hysterie
  kognitivní dysfunkce
  kognitivní poruchy
  konfabulace
  krutost
  narcismus
  neurózy
  organické duševní poruchy
  poruchy chování
  poruchy komunikace
  poruchy osobnosti
  poruchy paměti
  posttraumatická stresová porucha
  psychopatie
  psychosexuální poruchy
  psychózy
  savant syndrom
  schizoafektivní poruchy
  sebepoškozování
  simulace nemocí
  smíšená úzkostně-depresivní porucha
  somatoformní poruchy
  civilizační nemoci
  nemoci
  mental disorders
  File of subject terms
  (41) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (106) - Books
  (27) - Diploma theses
 5. duševní schopnosti
  schopnosti duševní
  filozofie mysli
  mentální retardace
  multitasking (psychologie)
  inteligence (schopnost)
  mental abilities
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 6. mládež s mentálním postižením
  mentálně postižená mládež
  mentálně retardovaná mládež
  děti s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  mentální retardace
  děti s mentálním postižením
  youth with mental disabilities
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (5) - Books
  (3) - Diploma theses
 7. osoby s mentálním postižením
  mentálně postižení
  lidé s mentálním postižením
  mentálně postižené osoby
  mentálně retardovaní
  osoby s intelektovým postižením
  postižení mentálně
  osoby postižené mentálně
  retardovaní mentálně
  osoby s mentální disabilitou
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  umělci s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  deinstitucionalizace
  speciální andragogika
  děti s mentálním postižením
  umělci s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  psychopedie
  mentální retardace
  people with mental disabilities
  Osobe s mentalnim problemima
  sutrikusio intelekto asmenys
  mentálne postihnutí
  Duševno motene osebe
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (45) - Books
  (114) - Diploma theses
 8. psychopatologie
  abnormální psychologie
  psychologie abnormální
  incest
  patopsychologie
  psychiatrie
  psychopatie
  adolescentní psychopatologie
  alexithymie
  disociativní poruchy
  dětská psychopatologie
  melancholie
  mentální retardace
  speciální psychopatologie
  psychopathology
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (57) - Books
  (5) - Diploma theses
 9. vývojové poruchy
  poruchy vývojové
  Angelmanův syndrom
  vývojová toxikologie
  vývojové anomálie
  Rettův syndrom
  dyspraxie
  dětská mozková obrna
  genitální dysgeneze
  gonadální dysgeneze
  mentální retardace
  opožděná puberta
  poruchy sexuální diferenciace
  velofaryngeální insuficience
  vývojová fonologická porucha
  vývojová verbální dyspraxie
  developmental disorders
  File of subject terms
  (14) - File of subject terms
  (9) - Books
  (5) - Diploma theses
 10. Williamsův syndrom
  Williams-Beurenův syndrom
  syndrom Williams-Beurenův
  syndrom Williamsův
  dědičné nemoci
  hyperkalcémie
  kardiovaskulární nemoci
  mentální retardace
  nemoci štítné žlázy
  Williams syndrome
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses