Search results

 1. osoby s mentálním postižením
  mentálně postižení
  lidé s mentálním postižením
  mentálně postižené osoby
  mentálně retardovaní
  osoby s intelektovým postižením
  postižení mentálně
  osoby postižené mentálně
  retardovaní mentálně
  osoby s mentální disabilitou
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  umělci s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  deinstitucionalizace
  speciální andragogika
  děti s mentálním postižením
  umělci s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  psychopedie
  mentální retardace
  people with mental disabilities
  Osobe s mentalnim problemima
  sutrikusio intelekto asmenys
  mentálne postihnutí
  Duševno motene osebe
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (45) - Books
  (114) - Diploma theses
 2. umělci se zdravotním postižením
  zdravotně postižení umělci
  umělci zdravotně postižení
  umělci s mentálním postižením
  umělci se sluchovým postižením
  umělci se zrakovým postižením
  osoby se zdravotním postižením
  umělci s mentálním postižením
  umělci se sluchovým postižením
  umělci se zrakovým postižením
  umělci
  osoby se zdravotním postižením
  artists with disabilities
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms