Search results

 1. deinstitucionalizace
  osoby s mentálním postižením
  chráněné a podporované bydlení
  komunitní práce
  osoby s mentálním postižením
  sociální služby
  deinstitutionalization
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Diploma theses
 2. děti s mentálním postižením
  mentálně postižené děti
  mentálně retardované děti
  mládež s mentálním postižením
  děti se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  děti s autismem
  osoby s mentálním postižením
  děti se zdravotním postižením
  mentální retardace
  pomocné školy
  mládež s mentálním postižením
  children with mental disabilities
  Djeca s mentalnim problemima
  sutrikusio intelekto vaikai
  mentálne postihnuté deti
  Duševno moteni otroci
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (38) - Books
  (67) - Diploma theses
 3. mentální retardace
  retardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  oligofrenie
  Angelmanův syndrom
  Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  psychopatologie
  vývojové poruchy
  mental retardation
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (16) - Books
  (71) - Diploma theses
 4. mládež s mentálním postižením
  mentálně postižená mládež
  mentálně retardovaná mládež
  děti s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  mentální retardace
  děti s mentálním postižením
  youth with mental disabilities
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (5) - Books
  (3) - Diploma theses
 5. osoby se zdravotním postižením
  zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  asistenční technologie
  osobní autonomie
  osoby se specifickými potřebami
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  speciální andragogika
  nemocní
  balbutici
  osoby s mentálním postižením
  osoby s kombinovaným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby s tělesným postižením
  mládež se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sociálně ohrožené skupiny
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  osobní asistence
  psychologie handicapu
  somatopedie
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  balbutici
  osoby s kombinovaným postižením
  tělesně postižení
  zdravotně postižené děti
  zdravotně postižení autoři
  zdravotně postižení umělci
  sociálně ohrožené skupiny
  people with disabilities
  Osobe s oštećenjima
  sutrikusios sveikatos asmenys
  zdravotne postihnutí
  Funkcionalno ovirani ljudje
  File of subject terms
  (32) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (101) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Videos
  (119) - Diploma theses
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. psychopedie
  osoby s mentálním postižením
  speciální pedagogika
  osoby s mentálním postižením
  education of people with mental disabilities
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (23) - Books
  (1) - Diploma theses
 7. speciální andragogika
  andragogika speciální
  speciálněpedagogická andragogika
  andragogika speciálněpedagogická
  andragogika
  osoby s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  speciální pedagogika
  adult special education
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (6) - Books
  (2) - Diploma theses
 8. umělci s mentálním postižením
  mentálně postižení umělci
  umělci mentálně postižení
  osoby s mentálním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  artists with mental disabilities
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books