Search results

 1. děti s autismem
  autistické děti
  děti s poruchou autistického spektra
  VOKS (metoda)
  autismus
  strukturované učení
  děti s mentálním postižením
  osoby s autismem
  children with autism
  Autistična djeca
  autistiški vaikai
  autistické deti
  Avtistični otroci
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (61) - Books
  (37) - Diploma theses
 2. děti se zdravotním postižením
  zdravotně postižené děti
  děti zdravotně postižené
  děti s postižením
  handicapované děti
  hendikepované děti
  postižené děti
  děti handicapované
  děti s handicapem
  děti hendikepované
  děti s hendikepem
  děti postižené
  mládež se zdravotním postižením
  nemocné děti
  rodiny s dětmi s postižením
  speciálněpedagogická centra
  děti s kombinovaným postižením
  děti s mentálním postižením
  děti s tělesným postižením
  děti s vadami řeči
  děti se sluchovým postižením
  děti se zrakovým postižením
  děti
  osoby se zdravotním postižením
  children with disabilities
  Djeca s oštećenjima
  sutrikusios sveikatos vaikai
  zdravotne postihnuté deti
  Funkcionalno ovirani otroci
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (125) - Books
  (72) - Diploma theses
 3. mentální retardace
  retardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  oligofrenie
  Angelmanův syndrom
  Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  psychopatologie
  vývojové poruchy
  mental retardation
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (16) - Books
  (71) - Diploma theses
 4. mládež s mentálním postižením
  mentálně postižená mládež
  mentálně retardovaná mládež
  děti s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  mentální retardace
  děti s mentálním postižením
  youth with mental disabilities
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (5) - Books
  (3) - Diploma theses
 5. osoby s mentálním postižením
  mentálně postižení
  lidé s mentálním postižením
  mentálně postižené osoby
  mentálně retardovaní
  osoby s intelektovým postižením
  postižení mentálně
  osoby postižené mentálně
  retardovaní mentálně
  osoby s mentální disabilitou
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  umělci s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  deinstitucionalizace
  speciální andragogika
  děti s mentálním postižením
  umělci s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  psychopedie
  mentální retardace
  people with mental disabilities
  Osobe s mentalnim problemima
  sutrikusio intelekto asmenys
  mentálne postihnutí
  Duševno motene osebe
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (45) - Books
  (114) - Diploma theses
 6. pomocné školy
  školy pomocné
  děti s mentálním postižením
  speciální školy
  základní školy
  zvláštní školy
  děti s mentálním postižením
  věcné učení
  schools for children with mental disabilities
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - Books
  (2) - Diploma theses