Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0013098 t150a^"
 1. infotainment
  infozábava
  masmédia
  zpravodajství
  zábava
  informační a komunikační technologie
  mediální komunikace
  infotainment
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 2. komunikační věda
  věda komunikační
  mediální komunikace
  sociální komunikace
  výzkum médií
  sociální vědy
  communication science
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 3. masmédia
  hromadné sdělovací prostředky
  masová média
  masové sdělovací prostředky
  sdělovací prostředky
  prostředky sdělovací hromadné
  prostředky sdělovací masové
  média masová
  prostředky sdělovací
  filozofie médií
  infotainment
  masová komunikace
  mediální gramotnost
  mediální komunikace
  mediální politika
  mediální právo
  mediální výchova a vzdělávání
  média
  měření sledovanosti
  participativní kultura
  sekulární náboženství
  teorie médií
  šéfredaktorky
  šéfredaktoři
  alternativní média
  antropologie médií
  bulvární média
  etika médií
  film
  internet
  kriminalita a masmédia
  literatura a masmédia
  masmédia a dějiny
  masmédia a kultura
  masmédia a náboženství
  masmédia a politika
  masmédia a společnost
  masmédia a terorismus
  masmédia a válka
  mediální analytici
  mediální koncerny
  mediální násilí
  mediální obraz
  nastolování agendy
  product placement
  psychologie médií
  regionální média
  regulace médií
  rozhlas
  televize
  tisk
  veřejnoprávní média
  vliv médií
  výzkum médií
  mass media
  File of subject terms
  (45) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (179) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - Diploma theses
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. mediální gramotnost
  gramotnost mediální
  masmédia
  mediální komunikace
  mediální výchova a vzdělávání
  gramotnost
  media literacy
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (11) - Books
  (17) - Diploma theses
 5. obsahová analýza
  analýza obsahová
  obsahová analýza dokumentů
  sociální výzkum
  mediální komunikace
  politická komunikace
  content analysis
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (7) - Books
  (2) - Diploma theses
 6. sociální komunikace
  komunikace sociální
  informační ekologie
  komunikační věda
  nenávistné projevy
  politická korektnost
  sociotechnika
  sociální interakce
  společenská konverzace
  veřejné vystupování
  vyjednávání
  diskuse
  dokumentová komunikace
  dotazování
  facilitace
  fámy
  interkulturní komunikace
  interpersonální komunikace
  komunikační dovednosti
  manažerská komunikace
  masová komunikace
  mediální komunikace
  mlčení
  nenásilná komunikace
  nonverbální komunikace
  obchodní komunikace
  pedagogická komunikace
  persuaze
  politická komunikace
  rétorika
  telefonická komunikace
  ticho
  toky informací
  verbální komunikace
  vědecká komunikace
  komunikace (sdělování)
  communication
  Komunikacija
  ryšiai
  sociálna komunikácia
  Komuniciranje
  File of subject terms
  (34) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (187) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (62) - Diploma theses
 7. vliv médií
  vliv masmédií
  mediální vliv
  vliv mediální
  účinek médií
  působení médií
  dopad médií
  fake news
  mediální komunikace
  mediální obraz
  nastolování agendy
  masmédia
  media influence
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (27) - Books
  (11) - Diploma theses
 8. výzkum médií
  mediální výzkum
  komunikační věda
  marketingový výzkum
  mediální komunikace
  masmédia
  sociální výzkum
  media research
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.