Search results

Records found: 41  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0013005 t150a^"
 1. Abelova cena (ocenění)
  matematika
  ceny a vyznamenání
  Abel Prize
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. algebra
  algebraická logika
  Galoisova teorie
  abstraktní algebra
  algebraická geometrie
  algebraické identity
  algebraické nerovnosti
  algebraické rovnice
  algebraické struktury
  aplikovaná algebra
  diferenciální algebra
  geometrická algebra
  homologická algebra
  homomorfismy
  komplexy (matematika)
  komutativní algebra
  nekomutativní algebra
  obecná algebra
  počítačová algebra
  teorie reprezentací
  univerzální algebra
  vektorová algebra
  matematika
  algebra
  File of subject terms
  (22) - File of subject terms
  (140) - Books
  (3) - Diploma theses
 3. algoritmy
  teorie vyčíslitelnosti
  paralelní algoritmy
  matematika
  konečný automat
  vývojové diagramy
  teorie složitosti
  algorithms
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (40) - Books
  (2) - Diploma theses
 4. aplikovaná matematika
  matematika aplikovaná
  matematická biologie
  matematická chemie
  matematická ekonomie
  matematická fyzika
  matematická geologie
  matematická kartografie
  matematické modelování
  matematika
  applied mathematics
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (87) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Diploma theses
  (15) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. arabská matematika
  matematika arabská
  matematika
  Arabic mathematics
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (2) - Books
 6. aritmetika
  počítadla
  aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou
  dělení
  násobení
  odčítání
  sčítání
  zaokrouhlování čísel
  úměrnost (matematika)
  matematika
  arithmetic
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (105) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - Videos
  (7) - Diploma theses
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. asymptotická teorie
  matematika
  asymptotic theory
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 8. dějiny matematiky
  matematika dějiny
  dějiny přírodních věd
  matematika
  history of mathematics
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (95) - Books
  (3) - Diploma theses
 9. diskrétní matematika
  matematika diskrétní
  matematika
  discrete mathematics
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (19) - Books
 10. etnomatematika
  matematika
  etnografie
  ethnomathematics
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.