Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0012998 t150a^"
 1. matematické schopnosti
  schopnosti matematické
  matematické myšlení
  matematický talent
  matematika
  schopnosti
  mathematical abilities
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books
  (3) - Diploma theses
 2. matematika
  Abelova cena (ocenění)
  filozofie matematiky
  matematici
  matematická gramotnost
  matematická olympiáda
  matematická pregramotnost
  matematické důkazy
  matematické myšlení
  matematické schopnosti
  matematické texty
  matematický software
  matematický talent
  K-teorie
  algebra
  algoritmy
  aplikovaná matematika
  arabská matematika
  aritmetika
  asymptotická teorie
  diskrétní matematika
  dějiny matematiky
  etnomatematika
  experimentální matematika
  finanční matematika
  geometrie
  goniometrie
  kombinatorika
  konstruktivní matematika
  literatura a matematika
  matematická analýza
  matematické metody
  matematické vzorce
  matematické výpočty
  matematické značky
  nerovnice
  numerická matematika
  počítání
  rovnice
  středověká matematika
  zobrazení (matematika)
  přírodní vědy
  mathematics
  File of subject terms
  (41) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (26) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1000+) - Books
  (35) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - Videos
  (232) - Diploma theses
  (316) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. matematizace
  matematické myšlení
  mathematisation
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 4. myšlení
  intence (psychologie)
  rozum
  abstrakce
  filozofické myšlení
  informatické myšlení
  koncentrace (psychologie)
  kritické myšlení
  laterální myšlení
  logické myšlení
  matematické myšlení
  metakognice
  multitasking (psychologie)
  myšlenky
  myšlení dítěte
  negativní myšlení
  pozitivní myšlení
  reflexe (psychologie)
  rozvoj myšlení
  systémové myšlení
  teologické myšlení
  tvůrčí myšlení
  usuzování
  vhled
  vědecké myšlení
  thought and thinking
  File of subject terms
  (24) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (118) - Books
  (5) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.