Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0012988 t150a^"
 1. algebraická logika
  logika algebraická
  Łukasiewiczova logika
  matematická logika
  algebra
  algebraic logic
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. formální logika
  logika formální
  formální dedukce
  predikátová logika
  výroková logika
  logika
  matematická logika
  predikátová logika
  logika
  formal logic
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (19) - Books
 3. fuzzy logika
  matematická logika
  fuzzy množiny
  soft computing
  fuzzy logic
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (6) - Books
 4. Gödelovy věty
  Gödelovy teorémy
  Gödelovy věty o neúplnosti
  Goedelovy věty
  matematická logika
  Gödel’s theorems
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (2) - Books
 5. kauzalita
  příčinnost
  filozofie fyziky
  matematická logika
  speciální metafyzika
  kauzalita (matematika)
  kauzalita (fyzika)
  causality
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (12) - Books
 6. kauzalita (matematika)
  příčinnost (matematika)
  matematická logika
  kauzalita
  kauzalita (fyzika)
  causality (mathematics)
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 7. kvantová logika
  logika kvantová
  matematická logika
  kvantová teorie
  quantum logic
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 8. logika
  deduktivní logika
  definice
  definice
  deontická logika
  analýza (logika)
  antinomie
  argumentace
  dialektika
  dějiny logiky
  eristika
  formální logika
  induktivní logika
  logická syntax
  logická sémantika
  logický empirismus
  matematická logika
  mereologie
  modalita (logika)
  modální logika
  negativita (filozofie)
  pojem (logika)
  pravidla (filozofie)
  protikladnost (filozofie)
  právní logika
  reference (filozofie)
  sylogistika
  symbolická logika
  tautologie
  topika (filozofie)
  význam (logika)
  hypotéza
  symbolická logika
  topika (filozofie)
  logic
  File of subject terms
  (30) - File of subject terms
  (230) - Books
  (5) - Diploma theses
 9. Peanova aritmetika
  aritmetika Peanova
  matematická logika
  Peano arithmetic
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 10. teorie modelů
  matematická logika
  model theory
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - Books

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.