Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0012941 t150a^"
 1. austromarxismus
  marxismus
  politické teorie
  austromarxism
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 2. ekonomické teorie
  teorie ekonomické
  anarchokapitalismus
  chicagská škola (ekonomie)
  dějiny ekonomických teorií
  fyziokratismus
  institucionální ekonomie
  kameralismus
  keynesiánství
  klasická ekonomie
  kolektivismus
  kreativní destrukce
  liberalismus
  malthusiánství
  marginalismus
  marxismus
  moderní měnová teorie
  monetarismus
  neokeynesiánství
  neoklasická ekonomie
  neoliberalismus
  postkeynesiánství
  rakouská ekonomická škola
  teorie růstu
  ekonomie
  economics (theory)
  File of subject terms
  (22) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (125) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Diploma theses
  (14) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. eurokomunismus
  komunismus
  marxismus
  politické ideologie
  Eurocommunism
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books
 4. filozofie
  duchovní dějiny
  filozofové
  analogie (filozofie)
  analytická filozofie
  antropozofie
  arabská filozofie
  atomismus
  deismus
  dekonstrukce
  deskripce (filozofie)
  doxografie
  dějiny filozofie
  eklekticismus
  environmentální filozofie
  feministická filozofie
  filozofická antropologie
  filozofické kategorie
  filozofické myšlení
  filozofické směry
  filozofický výzkum
  filozofie a náboženství
  filozofie a politika
  filozofie a věda
  filozofie ducha
  filozofie dějin
  filozofie fyziky
  filozofie hudby
  filozofie jazyka
  filozofie kultury
  filozofie literatury
  filozofie matematiky
  filozofie medicíny
  filozofie náboženství
  filozofie přírody
  filozofie sociologie
  filozofie sociálních věd
  filozofie společenských věd
  filozofie techniky
  filozofie války
  filozofie výchovy
  filozofie vědy
  gramatologie
  hinduistická filozofie
  interkulturní filozofie
  karteziánství
  kosmologie
  křesťanství a filozofie
  literatura a filozofie
  marxismus
  materialismus
  memetika
  monismus
  naturalismus (filozofie)
  novověká filozofie
  náboženská filozofie
  orientální filozofie
  pansofie
  politická filozofie
  postanalytická filozofie
  praktická filozofie
  psychoanalýza a filozofie
  psychologie a filozofie
  racionalismus
  renesanční filozofie
  slovenská filozofie
  sociální filozofie
  spekulativní filozofie
  středověká filozofie
  synkretismus (filozofie)
  teodicea
  teologie a filozofie
  teorie (filozofie)
  transcendentální filozofie
  universalismus (filozofie)
  západní filozofie
  philosophy
  File of subject terms
  (72) - File of subject terms
  (7) - ARTICLES
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (989) - Books
  (21) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (30) - Diploma theses
  (213) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  (1) - Sound document
 5. kulturní materialismus
  materialismus kulturní
  interpretace a přijetí literárního díla
  dialektický materialismus
  literatura a filozofie
  marxismus
  kulturní antropologie
  kulturální studia
  cultural materialism
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (3) - Books
 6. leninismus
  marxismus
  marxismus-leninismus
  Leninism
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (36) - Books
 7. maoismus
  čínská kulturní revoluce (1966-1976 : Čína)
  čínská kulturní revoluce (1966-1976 : Čína)
  nakšalitské hnutí
  marxismus
  čínská kulturní revoluce (1966-1976 : Čína)
  Maoism
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
  (7) - Books
  (1) - Diploma theses
 8. marxismus-leninismus
  marxismus
  bolševismus
  leninismus
  Marxism-Leninism
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (156) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Diploma theses
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. nakšalitské hnutí
  hnutí nakšalitské
  nakšalité
  hnutí nakšalitů
  naxalité
  hnutí naxalitů
  nakšalismus
  naxalismus
  paramilitarismus
  politická hnutí
  politická hnutí
  komunistické strany
  levicový extremismus
  maoismus
  marxismus
  naxalite movement
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
 10. neomarxismus
  frankfurtská škola
  nová levice
  postmarxismus
  marxismus
  neo-marxism
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.