Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0012890 t150a^"
 1. Ikona Iverskoj Bogomateri
  ikona Přesvaté Bohorodice
  Iverskaja Bogomater´-Vratarnica
  Iverskaja Bogomater´-Portatissa
  mariánský kult
  ikony
  zázračné obrazy
  Iverskaia Sviataia i Chudotvornaia Bogomater´ (Icon)
  File of subject terms
 2. mariáni
  mužské řeholní kongregace
  katoličtí kněží
  kláštery mariánů
  mariánský kult
  pastorace
  Marian Fathers
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 3. mariánské družiny
  mariánský kult
  služby v církvi
  náboženská sdružení
  Marian associations
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 4. mariánské obrazy
  obrazy mariánské
  Iverskaja Bogomater (ikona)
  Matka Boží Čenstochovská (obraz)
  Panna Maria Svatotomská (obraz)
  Panna Marie Sněžná (obraz)
  Matka Dobré rady (obraz)
  Madonna dell'Arco (obraz)
  Madona ze Slezské Ostravy (obraz)
  Matka Boska Berdyczowska (obraz)
  Panna Maria Přeštická (obraz)
  Panna Maria Guadalupská (obraz)
  mariánský kult
  svatolukášské madony
  devoční obrazy
  pictures of the Virgin Mary
  File of subject terms
  (11) - File of uniform titles
  (4) - File of subject terms
  (5) - Books
 5. mariánské sochy
  sochy mariánské
  Madona z Osíka (socha)
  Panna Marie Věrná (socha)
  devoční sochy
  mariánský kult
  piety
  zázračné sochy
  statues of the Virgin Mary
  File of subject terms
  (2) - File of uniform titles
  (4) - File of subject terms
 6. Matka Boska Częstochowska (obraz)
  Matka Boží Čenstochovská (obraz)
  Panna Marie Čenstochovská (obraz)
  zázračné obrazy
  mariánský kult
  zázračné
  Matka Boska Częstochowska (icon)
  File of subject terms
 7. Matka Ustavičné Pomoci (obraz)
  mariánský kult
  ikony
  posvátné
  Mother
  File of subject terms
 8. Medailka Neposkvrněného početí
  Zázračná medailka Panny Marie
  mariánský kult
  posvátné předměty
  svátostiny
  Miraculous Medal
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 9. náboženský kult
  kult náboženský
  kult (náboženství)
  Ka'ba (Mekka, Saúdská Arábie)
  bhakti
  božstva
  devocionálie
  fetišismus
  grál
  jógíni
  kněžky
  náboženské úkony
  posvátné háje
  vestálky
  zázračné obrazy
  zázračné sochy
  kult předků
  kult svatých
  kultovní předměty
  mariánský kult
  posvátná místa
  posvátné kameny
  posvátné obrazy
  posvátné pokrmy
  posvátné předměty
  posvátné rostliny
  posvátné stromy
  posvátný prostor
  prasáda
  pyrolatrie
  zoolatrie
  náboženská víra
  náboženský život
  cultic acts
  File of subject terms
  (1) - File of uniform titles
  (32) - File of subject terms
  (25) - Books
 10. obraz Matky Dobré rady
  mariánský kult
  zázračné obrazy
  painting of Our Mother of Good Counsel
  File of subject terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.