Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0012783 t150a^"
 1. facilitace
  skupinová facilitace
  management konfliktů
  mediace
  poradní kruh
  řešení problémů
  sociální komunikace
  sociální práce
  group facilitation
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (3) - Books
 2. konflikty
  generační konflikty
  konfliktní linie (politologie)
  regionální konflikty
  rodinné konflikty
  rodinné konflikty
  národnostní konflikty
  kulturní konflikt
  management konfliktů
  kulturní konflikt
  etnické konflikty
  interpersonální konflikty
  mezinárodní konflikty
  náboženské konflikty
  ozbrojené konflikty
  sociální konflikty
  konflikt zájmů
  teorie her
  conflicts
  Sukobi
  konfliktai
  konflikty
  Konflikti
  File of subject terms
  (15) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (27) - Books
  (6) - Diploma theses
 3. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  design management
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  integrovaný systém managementu
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  File of subject terms
  (69) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (32) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (691) - Books
  (17) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (87) - Diploma theses
  (143) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. mírový proces
  proces mírový
  budování míru
  management konfliktů
  mezinárodní ozbrojené síly
  mírová jednání
  mírové operace
  mírové sbory
  mírové smlouvy
  poválečná obnova
  peace-building
  Građenje mira
  Gradenje mir
  mierový proces
  Graditev miru
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
  (14) - Books
  (1) - Diploma theses
 5. nenásilná komunikace
  komunikace nenásilná
  empatie
  interpersonální komunikace
  management konfliktů
  sociální komunikace
  nonviolent communication
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (5) - Books
 6. pracovní vztahy
  profesní vztahy
  vztahy pracovní
  vztahy profesní
  vztahy na pracovišti
  násilí na pracovišti
  pracovní podmínky
  management konfliktů
  podnikové konstelace
  pracovněprávní vztahy
  industrial relations
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (82) - Books
  (13) - Diploma theses
 7. rodinná mediace
  mediace rodinná
  rodinné konflikty
  management konfliktů
  rodinné vztahy
  mediace
  family mediation
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (4) - Books
  (2) - Diploma theses
 8. řešení problémů
  Ho'oponopono
  Londýnská věž (test)
  facilitace
  filozofické poradenství
  laterální myšlení
  management konfliktů
  metoda Action Learning
  myšlenkové mapy
  učení
  kolektivní inteligence
  kognitivní psychologie
  problem solving
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (81) - Books
  (5) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.