Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0012149 t150a^"
 1. interpretace a přijetí literárního díla
  recepce literárního díla
  literární interpretace
  interpretace literární
  přijetí a interpretace literárního díla
  kulturní materialismus
  literárněvědné rozbory
  nová kritika
  nový historismus
  interpretace textů
  interpretation and reception of literature
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (11) - ARTICLES
  (10) - ELECTRONIC RESOURCES
  (582) - Books
  (40) - Diploma theses
 2. literární věda
  věda literární
  literární výzkum
  literární vědci
  literární vědkyně
  literární antropologie
  literární estetika
  literární historie
  literární historiografie
  literární komparatistika
  literární kritika
  literární onomastika
  literární teorie
  literárněvědné rozbory
  nová kritika
  nový historismus
  literary studies
  File of subject terms
  (14) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (373) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - Diploma theses
  (51) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika