Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0011429 t150a^"
 1. environmentální indikátory
  indikátory environmentální
  environmentální ukazatele
  ukazatele environmentální
  indikátory životního prostředí
  ukazatele životního prostředí
  indikátory udržitelného rozvoje
  indikátory udržitelného rozvoje
  kvalita životního prostředí
  monitorování životního prostředí
  environmental indicators
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (4) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. kvalita ovzduší
  kvalita životního prostředí
  ovzduší
  air quality
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (12) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (37) - Books
  (12) - Diploma theses
 3. kvalita půdy
  půdní kvalita
  bonita půdy
  půda
  bonitace půdy
  kvalita životního prostředí
  soil quality
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (15) - Books
 4. kvalita vody
  jakost vody
  ARROW (informační systém ochrany přírody)
  voda
  úprava vody
  kvalita životního prostředí
  water quality
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (84) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - Cartographic document
  (111) - Books
  (58) - Diploma theses
 5. posuzování vlivů na životní prostředí
  posuzování vlivů na prostředí životní
  hodnocení vlivů na životní prostředí
  hodnocení vlivů na prostředí životní
  vyhodnocení vlivů na životní prostředí
  vyhodnocení vlivů na prostředí životní
  EIA (životní prostředí)
  SEA (životní prostředí)
  posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
  jednotné environmentální stanovisko
  kvalita životního prostředí
  zelené veřejné zakázky
  ochrana životního prostředí
  environmental impact assessment
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (9) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (68) - Books
  (8) - Diploma theses
 6. životní prostředí
  prostředí životní
  environmentální žurnalistika
  environmentální bezpečnost
  environmentální odpovědnost
  kryosféra
  zemská atmosféra
  ekologická antropologie
  biosféra
  environmentální dějiny
  environmentální politika
  environmentální problémy
  extrémní životní podmínky
  geosféra
  hydrosféra
  klimatické podmínky
  nauka o životním prostředí
  ohrožení životního prostředí
  ovzduší
  péče o životní prostředí
  člověk a životní prostředí
  životní prostředí měst
  ekokritika
  ekologie
  ekologie staveb
  environmentalismus
  environmentální audit
  environmentální biochemie
  environmentální biotechnologie
  environmentální chemie
  environmentální ekonomie
  environmentální etika
  environmentální filozofie
  environmentální fyzika
  environmentální geochemie
  environmentální geologie
  environmentální informace
  environmentální informatika
  environmentální kriminalita
  environmentální management
  environmentální mikrobiologie
  environmentální statistické databáze
  environmentální výchova a vzdělávání
  environmentální výzkum
  environmentální účetnictví
  fakulty životního prostředí
  kvalita životního prostředí
  právo na životní prostředí
  právo životního prostředí
  příroda
  radioekologie
  teorie Gaia
  variabilita (biologie)
  životní podmínky
  environment
  File of subject terms
  (52) - File of subject terms
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (21) - ARTICLES
  (21) - ELECTRONIC RESOURCES
  (40) - Cartographic document
  (1000+) - Books
  (18) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (118) - Diploma theses
  (132) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.