Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0011037 t150a^"
 1. civilní ochrana
  ochrana civilní
  civilní obrana
  obrana civilní
  ochrana civilního obyvatelstva
  ochrana obyvatelstva
  branná výchova
  integrovaný záchranný systém
  kritická infrastruktura
  krizový management
  obyvatelstvo a válka
  ochrana měkkých cílů
  osobní bezpečnost
  poplachové a varovné systémy
  stavby civilní ochrany
  ochrana proti zbraním hromadného ničení
  bezpečnostní politika
  národní bezpečnost
  civil defense
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (18) - Books
  (2) - Diploma theses
 2. havarijní plánování
  nouzové plánování
  plánování havarijní
  plánování nouzové
  krizový management
  disaster planning
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Diploma theses
 3. integrovaný záchranný systém
  systém záchranný integrovaný
  poplachové a varovné systémy
  bezpečnostní inženýrství
  civilní ochrana
  krizové situace
  krizový management
  operační střediska
  tísňová péče
  tísňová volání
  integrated emergency management system
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (9) - Books
  (6) - Diploma theses
 4. kritická infrastruktura
  infrastruktura kritická
  civilní ochrana
  krizové situace
  krizový management
  obrana státu
  infrastruktura
  critical infrastructure
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (3) - Books
 5. krizová komunikace
  komunikace krizová
  krizové situace
  komunikace (sdělování)
  krizový management
  crisis communication
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (7) - Books
  (4) - Diploma theses
 6. krizové situace
  situace krizové
  rodinná resilience
  krizová komunikace
  integrovaný záchranný systém
  kritická infrastruktura
  babyboxy
  krizová intervence
  krizový management
  nebezpečné situace
  psychická krize
  sociální problémy
  tísňová péče
  životní krize
  crisis situations
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (52) - Books
  (26) - Diploma theses
 7. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  design management
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  integrovaný systém managementu
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  řízení zákaznické zkušenosti
  management
  File of subject terms
  (70) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (32) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (691) - Books
  (17) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (87) - Diploma theses
  (143) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. poplachové a varovné systémy
  varovné a poplachové systémy
  systémy varovné a poplachové
  systémy poplachové a varovné
  integrovaný záchranný systém
  zabezpečovací technika
  civilní ochrana
  krizový management
  poplašná zařízení
  alarm and warning systems
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - Books
 9. státní hmotné rezervy
  rezervy hmotné státní
  krizový management
  národní bezpečnost
  state material reserves
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.