Search results

 1. babyboxy
  schránky pro odložené děti
  krizová intervence
  tísňová péče
  krizové situace
  nechtěné děti
  novorozenci
  baby hatches
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. intervenční centra
  centra intervenční
  sociální služby
  domácí násilí
  krizová intervence
  intervention centers
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (4) - Diploma theses
 3. krizové situace
  situace krizové
  rodinná resilience
  krizová komunikace
  integrovaný záchranný systém
  kritická infrastruktura
  babyboxy
  krizová intervence
  krizový management
  nebezpečné situace
  psychická krize
  sociální problémy
  tísňová péče
  životní krize
  crisis situations
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (36) - Books
  (22) - Diploma theses
 4. nebojová činnost armády
  činnost armády nebojová
  humanitární pomoc
  krizová intervence
  válka a mír
  armáda
  non-combatant army activities
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 5. psychická krize
  krize psychická
  frustrace
  krize středního věku
  krizová intervence
  krizové situace
  životní krize
  psychic crisis
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (4) - Books
 6. psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální
  krizová psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální krizová
  krizová intervence
  pomáhající chování
  sociální pomoc
  psychosocial aid
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (20) - Books
  (4) - Diploma theses
 7. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  depistáž (sociální práce)
  dobrovolnictví
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  File of subject terms
  (1) - File of personal names and family names
  (35) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (258) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (335) - Diploma theses
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. tísňová péče
  péče tísňová
  osoby se zdravotním postižením
  babyboxy
  zdravotně-sociální služby
  integrovaný záchranný systém
  krizová intervence
  krizové situace
  senioři
  osoby se zdravotním postižením
  emergency care
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (3) - Diploma theses
 9. útěky dětí
  útěky z domova
  sociální problémy
  krizová intervence
  runaway children
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (3) - Diploma theses