Search results

 1. cizí slova
  slova cizí
  přejatá slova
  slova přejatá
  výpůjčka (lingvistika)
  výpůjčky z cizích jazyků
  přejímky z cizích jazyků
  lexikologie
  kalky
  foreign words
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (33) - Books
  (16) - Diploma theses
 2. lexikologie
  přirovnání
  příbuzná slova
  příbuzná slova
  metonymie
  oxymorón
  paronyma
  oxymorón
  antonyma
  archaismy
  cizí slova
  etymologie
  eufemismy
  floskule
  frazeologie
  homonyma
  kalky
  klišé
  metafora
  mezinárodní slova
  nadávky a klení
  neologismy
  názvy profesí
  názvy řemesel
  onomatopoia
  onomaziologie
  pejorativa
  perifráze
  pleonasmus
  slovní druhy
  slovní výrazy
  slovní zásoba
  synonyma
  vulgarismy
  lingvistika
  lexikografie
  lexicology
  File of subject terms
  (31) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (121) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - Diploma theses
  (33) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika