Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0009247 t150a^"
 1. cizojazyčná literatura
  literatura cizojazyčná
  literatura v cizích jazycích
  jazyková výuka
  literatura
  literature in foreign language
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. Evropská jazyková cena Label (ocenění)
  ceny a vyznamenání
  jazyková výuka
  European Language Label
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 3. jazykové hry
  hry jazykové
  palindromy
  didaktické hry
  palindromy
  jazyková výuka
  language games
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (3) - Graphics
  (16) - 3D document
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (83) - Books
  (1) - Videos
  (8) - Diploma theses
 4. jazykové školy
  školy jazykové
  školy
  jazyková výuka
  studium jazyků
  pomaturitní studium
  language schools
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
  (2) - Diploma theses
 5. jazykové zkoušky
  zkoušky jazykové
  jazykové testy
  testy jazykové
  jazyková výuka
  Business English Certificate
  Certificate in Advanced English
  Certificate of Proficiency in English
  Diplomas de Español como Lengua Extranjera
  First Certificate in English
  Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
  Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
  Goethe-Zertifikat B1
  Goethe-Zertifikat B2
  Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom
  International English Language Testing System
  International Legal English Certificate
  Key English Test
  Pearson Test of English Academic
  Preliminary English Test
  Test of English as a Foreign Language
  Test of English for International Communication
  Young Learners English Tests
  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
  ověřování znalostí
  studium jazyků
  language examinations
  File of subject terms
  (23) - File of subject terms
  (46) - Books
  (1) - Diploma theses
 6. kontrastivní lingvistika
  lingvistika kontrastivní
  konfrontační lingvistika
  lingvistika konfrontační
  lingvistika
  jazyková výuka
  komparativní lingvistika
  překlady
  contrastive linguistics
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (33) - Books
 7. metoda CLIL
  CLIL (metoda)
  content and language integrated learning (metoda)
  obsahově a jazykově integrované učení (metoda)
  učení integrované obsahově a jazykově (metoda)
  integrované učení (metoda)
  učení integrované (metoda)
  bilingvní vzdělávání
  jazyková výuka
  integrovaná výuka
  vyučovací metody
  CLIL (method)
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (6) - Books
  (4) - Diploma theses
 8. studium a výuka
  výuka a studium
  studium
  výuka
  EduBase (software)
  fotografické projekty
  portfolio (pedagogika)
  studijní předpoklady
  badatelsky orientovaná výuka
  integrovaná výuka
  jazyková výuka
  koordinovaná rehabilitace
  kreditní systémy
  nedokončení studia
  pedagogická rehabilitace
  programovaná výuka
  studijní neúspěšnost
  studijní úspěšnost
  studium jazyků
  tutorství
  zahraniční studium
  study and teaching
  File of subject terms
  (16) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (4) - ARTICLES
  (45) - ELECTRONIC RESOURCES
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (596) - Books
  (19) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Videos
  (45) - Diploma theses
  (162) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 9. superlearning
  autogenní trénink
  jazyková výuka
  neuropsychologie
  sugesce
  vyučovací metody
  superlearning
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
 10. zjednodušená četba
  četba zjednodušená
  jazyková výuka
  četba
  simplified reading
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (92) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.