Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0009060 t150a^"
 1. fyzika elementárních částic
  fyzika vysokých energií
  subjaderná fyzika
  fyzika subjaderná
  subnukleární fyzika
  fyzika subnukleární
  částicová fyzika
  fyzika částicová
  elementární částice
  supersymetrie
  elektroslabé interakce
  ionizace
  kvantová chromodynamika
  jaderná fyzika
  elementary particle physics
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (27) - Books
  (3) - Diploma theses
 2. fyzikální stavba hmoty
  stavba hmoty fyzikální
  jaderná fyzika
  molekulární fyzika
  constitution of matter
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (9) - Books
 3. jaderná astrofyzika
  nukleární astrofyzika
  astrofyzika jaderná
  astrofyzika nukleární
  jaderná fyzika
  astrofyzika
  nuclear astrophysics
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 4. jaderná spektroskopie
  spektroskopie jaderná
  Mössbauerova spektroskopie
  jaderná fyzika
  spektroskopie
  energetické hladiny atomového jádra
  nuclear spectroscopy
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 5. jaderné reakce
  reakce jaderné
  nukleární reakce
  reakce nukleární
  jaderná syntéza
  jaderná fyzika
  nuclear reactions
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 6. jaderní fyzici
  fyzici jaderní
  jaderní fyzikové
  fyzikové jaderní
  fyzici
  jaderná fyzika
  nuclear physicists
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (3) - Books
 7. mikrofyzika
  atomová fyzika
  fyzika klastrů
  jaderná fyzika
  molekulární fyzika
  fyzika
  kvantová fyzika
  nanotechnologie
  microphysics
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - Books
 8. moderní fyzika
  fyzika moderní
  fyzika
  fyzika plazmatu
  jaderná fyzika
  kvantové počítače
  lasery
  teoretická fyzika
  modern physics
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (15) - Books
 9. Mössbauerův jev
  jev Mössbauerův
  Mössbauerův efekt
  efekt Mössbauerův
  Mössbauerova spektroskopie
  emise elektronů
  gama záření
  fyzikální jevy
  jaderná fyzika
  Mössbauer effect
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
 10. reaktorová fyzika
  kinetika jaderných reaktorů
  jaderná fyzika
  jaderné reaktory
  reactor physics
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.