Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0008789 t150a^"
 1. balintovské skupiny
  skupiny balintovské
  supervize
  supervize
  interpersonální konflikty
  psychoanalýza
  skupinová psychoterapie
  Balint groups
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 2. interpersonální vztahy
  mezilidské vztahy
  vztahy interpersonální
  vztahy mezilidské
  averze
  interpersonální konflikty
  líbání
  nenávistné projevy
  osobní autonomie
  sociometrie
  sociální dovednosti
  sociální interakce
  sociální izolace
  sociální opora
  sociální sítě
  sociální vnímání
  sociálněpsychologický výcvik
  altruismus
  milostné vztahy
  nepřátelství
  objímání
  partnerské vztahy
  pohostinnost
  přátelství
  rivalita
  sousedské vztahy
  sympatie
  vděčnost
  interpersonal relations
  Suodnosi pojedinaca
  tarpusavio santykiai
  interpersonálne vzťahy
  Medosebni odnosi
  File of subject terms
  (23) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (24) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (288) - Books
  (1) - Videos
  (19) - Diploma theses
 3. konflikty
  generační konflikty
  konfliktní linie (politologie)
  regionální konflikty
  rodinné konflikty
  rodinné konflikty
  národnostní konflikty
  kulturní konflikt
  management konfliktů
  kulturní konflikt
  etnické konflikty
  interpersonální konflikty
  mezinárodní konflikty
  náboženské konflikty
  ozbrojené konflikty
  sociální konflikty
  konflikt zájmů
  teorie her
  conflicts
  Sukobi
  konfliktai
  konflikty
  Konflikti
  File of subject terms
  (15) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (27) - Books
  (6) - Diploma theses
 4. mediace
  facilitace
  interkulturní práce
  interpersonální konflikty
  mediátorky
  mediátoři
  narovnání (právo)
  restorativní justice
  sociální poradenství
  rodinná mediace
  alternativní řešení sporů
  sociální práce
  mediation
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (18) - Books
  (45) - Diploma theses
 5. rodinné konflikty
  konflikty v rodině
  konflikty rodinné
  domácí násilí
  interpersonální konflikty
  rodinná mediace
  rodinné vztahy
  rodiče a děti
  rozvod
  konflikty
  rodina
  family conflicts
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (11) - Books
  (12) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.