Search results

 1. anorganické sloučeniny
  sloučeniny anorganické
  borazin
  amoniové sloučeniny
  anorganické kyseliny
  anorganické toxické látky
  chalkogenidy
  dusitany
  dusičnany
  fosfan
  halogenidy
  hydrid hliníku
  karbidy
  kyanidy
  křemičitany
  oxidy
  sulfan
  sulfidy
  uhličitany
  chemické sloučeniny
  inorganic compounds
  File of subject terms
  (18) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - ARTICLES
  (16) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. hydráty
  chemické sloučeniny
  hydratace
  hydrates
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
 3. chemická struktura
  struktura chemická
  strukturní vzorce
  Liesegangovy kruhy
  nanostruktury
  struktura enzymů
  struktura organických kyselin
  Liesegangovy kruhy
  chemické sloučeniny
  mocenství
  chemical structure
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - Books
 4. chemické meziprodukty
  meziprodukty chemické
  chemické sloučeniny
  chemical intermediates
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 5. chemické vzorce
  vzorce chemické
  strukturní vzorce
  chemie
  chemické prvky
  chemické rovnice
  chemické sloučeniny
  stechiometrie
  chemical formula
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Books
 6. interkalační sloučeniny
  interkaláty
  sloučeniny interkalační
  chemické sloučeniny
  supramolekulární chemie
  intercalation compounds
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 7. koordinační sloučeniny
  komplexní sloučeniny
  sloučeniny koordinační
  sloučeniny komplexní
  komplexy (chemie)
  koordinační polymery
  platinové komplexy
  chemické sloučeniny
  koordinační chemie
  ligandy
  complex compounds
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 8. kyseliny
  anorganické kyseliny
  organické kyseliny
  chemické sloučeniny
  acids
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (2) - Diploma theses
 9. organické sloučeniny
  organické látky
  sloučeniny organické
  látky organické
  organické kontaminanty
  ropné uhlovodíky
  sloučeniny uhlíku
  alkaloidy
  aminokyseliny
  aromatické sloučeniny
  azosloučeniny
  bifenyly
  borazin
  chirální sloučeniny
  chlorothalonil
  cyklické sloučeniny
  dibromopropylfosfát
  diflubenzuron
  disulfidy
  dithiokarbamáty
  epoxidové sloučeniny
  ethylenoxid
  fenolické látky
  fenylhydrazin
  ftalanhydrid
  halogenderiváty
  isoprenoidy
  karbeny
  kreatinin
  lipidy
  methomyl
  monomery
  morfolin
  močovina
  nitrily
  nitrát celulózy
  nukleosidy
  nukleotidy
  oligopyridiny
  organické kyseliny
  organické peroxidy
  organické radikály
  organofosfáty
  organohalogeny
  organokovové sloučeniny
  organokřemičité sloučeniny
  oxidy
  peptidy
  polychlorované dibenzofurany
  sacharidy
  sirouhlík
  soli organických kyselin
  thioly
  thiomočovina
  těkavé organické sloučeniny
  uhlovodíky
  živice
  chemické sloučeniny
  organic compounds
  File of subject terms
  (77) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
  (40) - Books
  (7) - Diploma theses
 10. polykondenzáty
  polykondenzace
  polyanilin
  chemické sloučeniny
  polyanilin
  polycondensats
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms