Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0007394 t150a^"
 1. 360stupňová zpětná vazba
  třistašedesátistupňová zpětná vazba
  hodnocení pracovníků
  kultura organizace
  lidský kapitál
  360-degree feedback
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. kompetenční modely
  modely kompetenční
  personální management
  hodnocení pracovníků
  manažerské dovednosti
  profesní kompetence
  řízení pracovního výkonu
  models of competencies
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - Books
  (2) - Diploma theses
 3. personální management
  personalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  kádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  sociální audit
  age management
  assessment centra
  diversity management
  fluktuace zaměstnanců
  hodnocení pracovníků
  interní marketing
  kompetenční modely
  outplacement
  personální audit
  personální marketing
  povýšení zaměstnanců
  propouštění zaměstnanců
  přijímací řízení
  sociální politika podniku
  talent management
  řízení pracovního výkonu
  management
  personnel management
  File of subject terms
  (24) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (10) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (317) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (258) - Diploma theses
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. povýšení zaměstnanců
  povýšení pracovníků
  povýšení v práci
  kariérní postup
  kariérní vzestup
  hodnocení pracovníků
  pracovní pozice
  personální management
  rozvoj kariéry
  promotions
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 5. pracovní motivace
  profesní motivace
  motivace pracovní
  motivace profesní
  motivace zaměstnanců
  interní marketing
  motivace
  interní marketing
  pracovní spokojenost
  hodnocení pracovníků
  employee motivation
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (65) - Books
  (175) - Diploma theses
 6. pracovní výkon
  výkon pracovní
  výkonnost pracovníků
  interní marketing
  práce
  interní marketing
  řízení pracovního výkonu
  hodnocení pracovníků
  výkon
  work performance
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (20) - Books
  (22) - Diploma theses
 7. řízení pracovního výkonu
  management pracovního výkonu
  řízení výkonnosti pracovníků
  personální management
  hodnocení pracovníků
  kompetenční modely
  pracovní výkon
  řízení výkonnosti
  performance management
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (10) - Books
  (8) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.