Search results

 1. afrikánština
  germánské jazyky
  Afrikaans language
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 2. angličtina
  anglický jazyk
  jazyk anglický
  Business English Certificate
  Certificate in Advanced English
  Certificate of Proficiency in English
  First Certificate in English
  International English Language Testing System
  International Legal English Certificate
  Key English Test
  Pearson Test of English Academic
  Preliminary English Test
  Test of English as a Foreign Language
  Test of English for International Communication
  Young Learners English Flyers
  Young Learners English Movers
  Young Learners English Starters
  Young Learners English Tests
  anglická filologie
  hovorová angličtina
  jazykové vlivy (anglické)
  překlady do angličtiny
  překlady z angličtiny
  spisovná angličtina
  stará angličtina
  střední angličtina
  černošská angličtina
  germánské jazyky
  English language
  File of subject terms
  (23) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (24) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Sheet music
  (1000+) - Books
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Videos
  (212) - Diploma theses
  (31) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  (79) - Sound document
 3. fríština
  stará fríština
  germánské jazyky
  Frisian language
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 4. germánská filologie
  filologie germánská
  runologie
  anglická filologie
  nizozemská filologie
  německá filologie
  skandinávská filologie
  filologie
  germanistika
  filologové
  germánské jazyky
  germánské literatury
  Germanic philology
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. gótština
  germánské jazyky
  Gothic language
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (4) - Books
 6. indoevropské jazyky
  jazyky indoevropské
  albánština
  anatolské jazyky
  arménština
  baltské jazyky
  dardské jazyky
  germánské jazyky
  ilyrština
  indické jazyky
  indoevropština
  italické jazyky
  jazykové vlivy (indoevropské)
  keltské jazyky
  románské jazyky
  slovanské jazyky
  thráčtina
  tocharština
  íránské jazyky
  řečtina
  indoevropeistika
  jazyky
  Indo-european languages
  File of subject terms
  (20) - File of subject terms
  (20) - Books
 7. jazykové vlivy (germánské)
  vlivy jazykové (germánské)
  germánské jazyky
  jazykové vlivy
  language influence of Germanic
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 8. jidiš
  jazykové vlivy (jidiš)
  germánské jazyky
  Yiddish language
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (10) - Books
 9. lucemburština
  germánské jazyky
  Luxembourgish language
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 10. němčina
  německý jazyk
  jazyk německý
  Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
  Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
  Goethe-Zertifikat B1
  Goethe-Zertifikat B2
  Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom
  německá filologie
  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
  dolní němčina
  horní němčina
  hovorová němčina
  jazykové vlivy (německé)
  spisovná němčina
  germánské jazyky
  German language
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (1) - Graphics
  (12) - 3D document
  (1) - Multimedia
  (32) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Sheet music
  (1000+) - Books
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - Videos
  (138) - Diploma theses
  (17) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  (75) - Sound document