Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0006484 t150a^"
 1. astrofyzičky
  astrofyzici
  astrofyzika
  astronomky
  fyzičky
  women astrophysicists
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 2. biofyzičky
  biofyzici
  biofyzika
  bioložky
  fyzičky
  women biophysicists
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 3. fyzici
  fyzikové
  biofyzici
  přírodovědci
  biofyzici
  astrofyzici
  jaderní fyzici
  fyzika
  fyzičky
  physicists
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (87) - Books
 4. fyzika
  filozofie fyziky
  fyzici
  fyzikální olympiáda
  fyzikální pokusy
  fyzikální soutěže
  fyzičky
  akustika
  aplikovaná fyzika
  chemická fyzika
  dějiny fyziky
  elektrodynamika
  elektrostatika
  experimentální fyzika
  fyzika kondenzovaných látek
  fyzika kovů
  fyzika nízkých teplot
  fyzika pevných látek
  fyzika plazmatu
  fyzika vysokých teplot
  fyzika vysokých tlaků
  fyzikální jednotky
  fyzikální rovnice
  fyzikální teorie
  fyzikální veličiny
  fyzikální vzorce
  kritické jevy (fyzika)
  kryogenika
  kvantová fyzika
  lékařská fyzika
  makromolekulární fyzika
  matematická fyzika
  mechanika
  mikrofyzika
  moderní fyzika
  obecná fyzika
  optika
  počítačová fyzika
  radiofyzika
  radiologická fyzika
  stavební fyzika
  teoretická fyzika
  termika
  termometrie
  vakuová fyzika
  přírodní vědy
  physics
  File of subject terms
  (46) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (19) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1000+) - Books
  (24) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - Diploma theses
  (215) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.