Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0006476 t150a^"
 1. astrofyzici
  astrofyzikové
  astrofyzičky
  astronomové
  fyzici
  astrofyzika
  astrophysicists
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books
 2. biofyzici
  biofyzikové
  biofyzika
  biofyzičky
  biologové
  fyzici
  biophysicists
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 3. fyzičky
  fyzici
  fyzika
  astrofyzičky
  biofyzičky
  women physicists
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (11) - Books
 4. fyzika
  filozofie fyziky
  fyzici
  fyzikální olympiáda
  fyzikální pokusy
  fyzikální soutěže
  fyzičky
  akustika
  aplikovaná fyzika
  chemická fyzika
  dějiny fyziky
  elektrodynamika
  elektrostatika
  experimentální fyzika
  fyzika kondenzovaných látek
  fyzika kovů
  fyzika nízkých teplot
  fyzika pevných látek
  fyzika plazmatu
  fyzika vysokých teplot
  fyzika vysokých tlaků
  fyzikální jednotky
  fyzikální rovnice
  fyzikální teorie
  fyzikální veličiny
  fyzikální vzorce
  kritické jevy (fyzika)
  kryogenika
  kvantová fyzika
  lékařská fyzika
  makromolekulární fyzika
  matematická fyzika
  mechanika
  mikrofyzika
  moderní fyzika
  obecná fyzika
  optika
  počítačová fyzika
  radiofyzika
  radiologická fyzika
  stavební fyzika
  teoretická fyzika
  termika
  termometrie
  vakuová fyzika
  přírodní vědy
  physics
  File of subject terms
  (46) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (19) - ELECTRONIC RESOURCES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1000+) - Books
  (24) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - Diploma theses
  (211) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. jaderní fyzici
  fyzici jaderní
  jaderní fyzikové
  fyzikové jaderní
  fyzici
  jaderná fyzika
  nuclear physicists
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (3) - Books
 6. přírodovědci
  přírodní vědy
  přírodovědkyně
  astronomové
  bioklimatologové
  biologové
  chemici
  fyzici
  geografové
  geologové
  hydrologové
  klimatologové
  meteorologové
  neurovědci
  oceánografové
  paleontologové
  profese
  vědci
  naturalists
  File of subject terms
  (17) - File of subject terms
  (45) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.