Search results

 1. finance podniku
  podnikové finance
  finance podnikové
  finanční analýza
  finanční management
  podnikové investice
  úpadek podniku
  cash flow
  faktoring
  financování podniku
  finanční aktiva
  fond kulturních a sociálních potřeb
  forfaiting
  initial public offering
  kapitálová struktura
  podnikové rozpočty
  pracovní kapitál
  finance
  podniková ekonomika
  podniky
  business finance
  File of subject terms
  (17) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (88) - Books
  (74) - Diploma theses
 2. sociální politika podniku
  politika podniku sociální
  slaďování rodinného a pracovního života
  Baťova soustava řízení
  zaměstnanecké výhody
  závodní stravování
  personální management
  pracovní podmínky
  fond kulturních a sociálních potřeb
  kultura organizace
  společenská odpovědnost firem
  corporate social policy
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (4) - Books
  (7) - Diploma theses
  (1) - ***nezařazeno***
 3. závodní stravování
  stravování zaměstnanců
  podnikové stravování
  stravování závodní
  stravování podnikové
  neveřejné stravování
  sociální politika podniku
  fond kulturních a sociálních potřeb
  employees catering
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses