Search results

 1. lexikologie
  přirovnání
  příbuzná slova
  příbuzná slova
  metonymie
  oxymorón
  paronyma
  oxymorón
  antonyma
  archaismy
  cizí slova
  etymologie
  eufemismy
  floskule
  frazeologie
  homonyma
  kalky
  klišé
  metafora
  mezinárodní slova
  nadávky a klení
  neologismy
  názvy profesí
  názvy řemesel
  onomatopoia
  onomaziologie
  pejorativa
  perifráze
  pleonasmus
  slovní druhy
  slovní výrazy
  slovní zásoba
  synonyma
  vulgarismy
  lingvistika
  lexikografie
  lexicology
  File of subject terms
  (31) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (123) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - Diploma theses
  (33) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. tvoření slov
  slovotvorba
  etymologie
  flexe (lingvistika)
  pojmenování
  hybridní slova
  infixy
  předpony a přípony
  složená slova
  univerbizace
  zkratky
  morfologie (lingvistika)
  word formation
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (88) - Books
  (26) - Diploma theses