Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0005135 t150a^"
 1. atmosférická depozice
  depozice atmosférická
  kyselé deště
  znečištění životního prostředí
  emise znečišťujících látek
  imise
  atmospheric deposition
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. emisní práva
  práva emisní
  emisní povolení
  povolení emisní
  obchodovatelná emisní povolení
  povolení emisní obchodovatelná
  obchodovatelná emisní práva
  práva emisní obchodovatelná
  environmentální politika
  emise znečišťujících látek
  emissions trading
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (5) - Books
  (5) - Diploma theses
 3. imise
  spady
  acidifikace
  atmosférická depozice
  emise znečišťujících látek
  imisní limity
  koncentrace znečišťujících látek
  abiotické faktory
  znečištění životního prostředí
  ground level concentration of pollutants
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
  (40) - Books
  (12) - Diploma theses
 4. integrovaný registr znečišťování životního prostředí
  registr znečišťování životního prostředí integrovaný
  IRZ (informační systém)
  environmentální informační systémy
  environmentální statistické databáze
  emise znečišťujících látek
  znečišťující látky
  environmentální statistické databáze
  integrated pollutant emission register
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (12) - Books
  (1) - Diploma theses
 5. odlučování tuhých částic
  odlučování částic tuhých
  chemické procesy
  emise znečišťujících látek
  filtrace plynů
  čištění plynů
  čištění vody
  solid particles separation
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (5) - Books
  (1) - Diploma theses
 6. průmyslové emise
  emise průmyslové
  emise znečišťujících látek
  industrial emissions
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (3) - Books
  (8) - Diploma theses
 7. smog
  fotochemický smog
  znečištění ovzduší
  acidifikace
  emise znečišťujících látek
  smog
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - Diploma theses
 8. snižování emisí
  emise znečišťujících látek
  čištění spalin
  geologické ukládání oxidu uhličitého
  ochrana klimatu
  air pollutant emission reduction
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (12) - ARTICLES
  (16) - Books
  (7) - Diploma theses
 9. termoemise
  tepelné emise
  emise tepelné
  tepelný smog
  smog tepelný
  emise znečišťujících látek
  thermoemission
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 10. výfukové plyny
  plyny výfukové
  produkty spalování
  znečišťující látky
  emise znečišťujících látek
  fotochemický smog
  výfukové systémy
  exhaust gases
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (2) - Books

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.