Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0004898 t150a^"
 1. ekonomická transformace
  transformace ekonomická
  transformace ekonomiky
  hospodářská transformace
  transformace hospodářská
  ekonomické reformy
  digitální transformace
  ekonomie
  hospodářská politika
  economic transformation
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (138) - Books
  (39) - Diploma theses
 2. ekonomie
  politická ekonomie
  EconLit (databáze)
  ekonomická antropologie
  ekonomická gramotnost
  ekonomické vzdělávání
  ekonomky
  ekonomové
  asymetrické informace
  behaviorální ekonomie
  bioekonomika
  ekologická ekonomie
  ekonofyzika
  ekonomická analýza
  ekonomická efektivnost
  ekonomická metodologie
  ekonomická přidaná hodnota
  ekonomická rovnováha
  ekonomická statistika
  ekonomická transformace
  ekonomické chování
  ekonomické prognózování
  ekonomické reformy
  ekonomické teorie
  ekonomické ukazatele
  ekonomický růst
  ekonomie a politika
  ekonomie blahobytu
  ekonomie náboženství
  environmentální ekonomie
  evoluční ekonomie
  experimentální ekonomie
  externality
  finance
  hospodářská politika
  hospodářská stagnace
  hospodářské systémy
  hospodářské výpočty
  hrubý domácí produkt
  kapitál
  komparativní ekonomie
  makroekonomie
  mikroekonomie
  morální hazard
  náklady
  národní hospodářství
  obchod
  produkce (ekonomická teorie)
  produkční funkce (ekonomická teorie)
  právo a ekonomie
  racionální očekávání
  regionální ekonomie
  renta
  riziko (ekonomie)
  teorie firmy
  teorie hodnoty
  teorie rozdělování
  veřejná volba
  veřejné statky
  zisk
  economics
  File of subject terms
  (58) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (36) - ARTICLES
  (17) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (720) - Books
  (47) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - Diploma theses
  (360) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  (1) - Sound document
 3. hospodářská politika
  ekonomická politika
  politika hospodářská
  politika ekonomická
  perestrojka
  klastrová politika
  měnová politika
  volný trh
  racionální očekávání
  centrální plánování
  decentralizace
  deregulace
  ekonomická regulace
  ekonomická transformace
  ekonomické reformy
  finanční politika
  fiskální politika
  hospodářské plánování
  nová ekonomická politika (1921-1929 : Sovětský svaz)
  námořní politika
  politika cestovního ruchu
  poválečná obnova
  průmyslová politika
  přídělový systém
  rybolovná politika
  smíšená ekonomika
  strukturální politika
  surovinová politika
  zemědělská politika
  znárodnění
  ekonomie
  ekonomická bezpečnost
  rozvojová politika
  economic policy
  File of subject terms
  (29) - File of subject terms
  (12) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (397) - Books
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (17) - Diploma theses
  (90) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. perestrojka
  přestavba (společnost)
  demokratizace
  ekonomické reformy
  politické reformy
  společenská transformace
  hospodářská politika
  politika a vláda
  perestroika
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (6) - Books
 5. zemědělské reformy
  reformy zemědělské
  ekonomické reformy
  agrarian reforms
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.