Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0004043 t150a^"
 1. ageismus
  věková diskriminace
  diskriminace věková
  diskriminace
  diskriminace seniorů
  senioři
  věk
  ageism
  Dobna diskriminacija
  pagyvenusių žmonių diskriminacija
  ageizmus
  Starostno diskriminacijo
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (4) - Books
  (11) - Diploma theses
 2. antidiskriminační právo
  právo antidiskriminační
  rovnost příležitostí
  rovné postavení mužů a žen
  ochrana lidských práv
  diskriminace
  ochrana lidských práv
  anti-discrimination law
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (17) - Books
 3. diskriminace mužů
  mužská diskriminace
  gender
  muži
  sexuální diskriminace
  diskriminace
  discrimination against men
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 4. diskriminace seniorů
  diskriminace starých lidí
  diskriminace
  ageismus
  discrimination against older people
  Diskriminacija starijih osoba
  pagyvenusių žmonių diskriminacija
  diskriminácia starých ľudí
  Diskriminacija starih ljudi
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - Books
  (4) - Diploma theses
 5. diskriminace v zaměstnání
  rovnost příležitostí
  diskriminace
  diskriminace
  discrimination in employment
  Diskriminacija pri zapošljavanju
  diskriminacija ir užimtumas
  diskriminácia v zamestnaní
  Diskriminacija pri zaposlovanju
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (17) - Books
  (5) - Diploma theses
 6. diskriminace žen
  ženská diskriminace
  gender
  misogynie
  práva žen
  sexuální diskriminace
  ženy
  diskriminace
  discrimination against women
  Diskriminacija žena
  moterų diskriminacija
  diskriminácia žien
  Diskriminacija žensk
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (15) - Books
  (7) - Diploma theses
 7. Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  významné roky
  diskriminace
  občanská práva
  rovné postavení mužů a žen
  sociálně ohrožené skupiny
  European Year of Equal Opportunities for All (2007)
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
 8. nepřímá diskriminace
  diskriminace nepřímá
  diskriminace
  indirect discrimination
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 9. ponížení
  ponižování
  pokoření
  pokořování
  diskriminace
  mobbing
  sociální vyloučení
  urážka
  výsměch
  šikana
  sociální chování
  humiliation
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Books
 10. pozitivní diskriminace
  diskriminace pozitivní
  rovnost příležitostí
  sociální politika
  vzdělávací politika
  diskriminace
  politická korektnost
  sociální politika
  positive discrimination
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - Diploma theses

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.