Search results

 1. dermatoskopie
  dermoskopie
  rakovina kůže
  diagnostika (lékařství)
  dermoscopy
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 2. diagnostické metody
  metody diagnostické
  metoda MFK (lékařství)
  biopsie
  bronchoalveolární laváž
  diagnostické zobrazovací metody
  endoskopie
  imunohistochemické diagnostické metody
  katetrizace
  lumbální punkce
  odběr krve
  diagnostika (lékařství)
  diagnostic methods
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (7) - Books
 3. diagnostický rozhovor
  rozhovor diagnostický
  diagnostika (lékařství)
  rozhovor
  diagnostic interview
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (4) - Books
 4. diferenciální diagnostika
  diagnostika diferenciální
  laboratorní diferenciální diagnostika
  diagnostika (lékařství)
  differential diagnostics
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (19) - Books
 5. elektrodiagnostika
  elektrodiagnostické metody
  elektronystagmografie
  evokované potenciály
  elektroencefalografie
  elektrokardiografie
  elektromyografie
  diagnostika (lékařství)
  electrodiagnostics
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (2) - Books
 6. endoskopická diagnostika
  diagnostika endoskopická
  otoskopie
  rinoskopie
  diagnostika (lékařství)
  endoskopie
  endoscopic diagnostics
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 7. fluorescenční diagnostika
  fotodynamická diagnostika
  diagnostika fotodynamická
  diagnostika fluorescenční
  diagnostika (lékařství)
  fluoroscence diagnostics
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
 8. funkční diagnostika (lékařství)
  diagnostika funkční (lékařství)
  funkční poruchy (lékařství)
  funkční testy (lékařství)
  funkční dechové testy
  spirometrie
  zátěžová funkční diagnostika (lékařství)
  diagnostika (lékařství)
  functional diagnostics (medicine)
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (10) - Books
 9. genetické testování
  testování genetické
  genetická genealogie
  určování otcovství
  diagnostika (lékařství)
  genetické poradenství
  molekulární genetika
  genetic testing
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
 10. imunodiagnostika
  imunologická diagnostika
  imunohistochemické diagnostické metody
  diagnostika (lékařství)
  klinická imunologie
  imunoanalýza
  imunologie
  protilátky
  sérologie
  immunodiagnostics
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms