Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0003851 t150a^"
 1. devoční grafika
  grafika devoční
  svaté obrázky
  obrázky svaté
  grafika
  devocionálie
  lidová zbožnost
  devotional prints
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (4) - Books
 2. devoční obrazy
  obrazy devoční
  mariánské obrazy
  devocionálie
  obrazy
  lidová zbožnost
  Svatá Rodina (obraz)
  devotional paintings
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - Books
 3. devoční sochy
  sochy devoční
  mariánské sochy
  devocionálie
  sochy
  lidová zbožnost
  devotional statues
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - Books
 4. liturgické předměty
  předměty liturgické
  bohoslužebné předměty
  předměty bohoslužebné
  bohoslužebné náčiní
  náčiní bohoslužebné
  devocionálie
  liturgické barvy
  kalichy
  monstrance
  kultovní předměty
  liturgie
  liturgical objects
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (2) - Books
  (1) - Diploma theses
 5. náboženské relikvie
  relikvie náboženské
  relikvie
  relikviáře
  Buddhův zub (náboženská relikvie)
  Délka Kristova (náboženská relikvie)
  Kryž svjatoj Jeufrasinni Polackaj
  Longinovo kopí
  Mandylion
  Pražské Jezulátko
  Stužka Dominika Savia
  Svatý kříž (náboženská relikvie)
  Trnová koruna Krista
  Turínské plátno
  Závišův kříž
  grál
  ostatky svatých
  posvátné obrazy
  zázračné obrazy
  zázračné sochy
  Španělský kříž (náboženská relikvie)
  devocionálie
  religious relics
  File of subject terms
  (19) - File of subject terms
  (8) - Books
 6. náboženský kult
  kult náboženský
  kult (náboženství)
  Ka'ba (Mekka, Saúdská Arábie)
  bhakti
  božstva
  devocionálie
  fetišismus
  grál
  jógíni
  kněžky
  náboženské úkony
  posvátné háje
  vestálky
  zázračné obrazy
  zázračné sochy
  kult předků
  kult svatých
  kultovní předměty
  mariánský kult
  posvátná místa
  posvátné kameny
  posvátné obrazy
  posvátné pokrmy
  posvátné předměty
  posvátné rostliny
  posvátné stromy
  posvátný prostor
  prasáda
  pyrolatrie
  zoolatrie
  náboženská víra
  náboženský život
  cultic acts
  File of subject terms
  (1) - File of uniform titles
  (32) - File of subject terms
  (25) - Books
 7. religiozita
  náboženskost
  devocionálie
  ireligiozita
  náboženská víra
  náboženství
  postsekularizace
  sekulární náboženství
  alternativní religiozita
  kvazireligiozita
  religiosity
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (48) - Books
  (9) - Diploma theses
 8. sakrální umění
  umění sakrální
  sakrální výtvarné umění
  umění výtvarné sakrální
  náboženské umění
  umění náboženské
  církevní umění
  křesťanské umění
  umění
  devocionálie
  sacred art
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (29) - Books
  (4) - Diploma theses
 9. zbožnost
  lidová zbožnost
  votivní dary
  devocionálie
  devotion
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (22) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.