Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0003336 t150a^"
 1. biologické čištění odpadních vod
  čištění odpadních vod biologické
  čištění odpadních vod
  biofiltrace
  biologické nádrže
  biological wastewater treatment
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (12) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (18) - Books
  (15) - Diploma theses
 2. čiření vody
  úprava vody
  čištění odpadních vod
  water clarification
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 3. čistírny odpadních vod
  odpadní vody
  kontejnerové čistírny odpadních vod
  kořenové čistírny odpadních vod
  odpadové hospodářství
  úpravny odpadních vod
  čištění odpadních vod
  sewage disposal plants
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (10) - ARTICLES
  (51) - Books
  (62) - Diploma theses
 4. čištění vody
  úprava vody
  odlučování tuhých částic
  čištění odpadních vod
  water purification
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (6) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - Books
  (5) - Diploma theses
 5. denitrifikace
  koloběh dusíku
  nitrifikace
  půdní mikrobiologie
  čištění odpadních vod
  denitrification
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (7) - ARTICLES
  (6) - Diploma theses
 6. odpadové hospodářství
  hospodářství odpadové
  odpadní hospodářství
  hospodářství odpadní
  hospodaření s odpady
  nakládání s odpady
  integrovaná prevence a omezování znečištění
  odpad
  evidence odpadů
  kalové hospodářství
  kompostárny
  likvidace odpadu
  minimalizace odpadů
  nakládání s nebezpečným odpadem
  nakládání s výrobky s ukončenou životností
  odvoz odpadků
  produkce odpadu
  recyklace odpadu
  sběr odpadu
  sběrné dvory
  skládkové hornictví
  skládky odpadů
  stokování
  toxický odpad
  třídění odpadu
  zplyňování
  zpracování odpadu
  úpravny odpadních vod
  čistírny odpadních vod
  čištění měst
  čištění odpadních vod
  čištění spalin
  waste management
  File of subject terms
  (26) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (45) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (302) - Books
  (1) - Integrating resource
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (234) - Diploma theses
  (34) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. provzdušňování odpadních vod
  aerace odpadních vod
  čištění odpadních vod
  aerační technologie
  sewage aeration
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Diploma theses
 8. stripování
  striping
  separační procesy
  sanační technologie
  čištění odpadních vod
  stripping
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
 9. vodní hospodářství
  hospodářství vodní
  vodohospodářství
  vodní právo
  ztráty vody
  dějiny vodního hospodářství
  hospodaření s dešťovou vodou
  hydrotechnika
  jímání vody
  management sedimentů
  nedostatek vody
  odbahňování
  rybníkářství
  vodohospodářské soustavy
  vodárenství
  zásobování vodou
  čištění odpadních vod
  water management
  File of subject terms
  (14) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (207) - Books
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (30) - Diploma theses
  (39) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.