Search results

 1. církve
  církevní správa
  křesťanské církve
  církev
  církevní insignie
  dary církvi
  churches
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (41) - Books
  (4) - Diploma theses
 2. erekční knihy
  knihy erekční
  libri erectionum
  nadační knihy
  zřizovací knihy
  Erektionsbücher
  Einrichtungsbücher
  církevní správa
  historické prameny
  kostely
  regesta
  libri erectionum
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 3. organizace a struktura církve
  struktura a organizace církve
  antiošský patriarchát
  arcidiecéze
  církevní provincie
  církevní úřady
  diecéze
  eparchie
  konstantinopolský patriarchát
  patriarcháty
  staršovstva
  církev
  církevní správa
  church organization and structure
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (57) - Books