Search results

 1. kapitulní knihovny
  knihovny kapitulní
  církevní knihovny
  kapitulní archivy
  chapter-house libraries
  Bibliotekos
  kapitulné knižnice
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
 2. klášterní knihovny
  knihovny klášterní
  katenáty
  libri catenati
  knihovny
  církevní knihovny
  knihovny synagog
  monastic libraries
  Vienuolynų bibliotekos
  kláštorné knižnice
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (9) - Books
 3. knihovny institucí
  akademické knihovny
  církevní knihovny
  knihovny archivů
  knihovny galerií
  knihovny výzkumných ústavů
  muzejní knihovny
  školní knihovny
  knihovny
  libraries of institutions
  Bibliotekos
  knižnice inštitúcií
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
 4. knihovny synagog
  knihovny
  církevní knihovny
  klášterní knihovny
  synagogue libraries
  Sinagogų bibliotekos
  knižnice synagóg
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms