Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0002798 t150a^"
 1. církevní hierarchie
  hierarchie církevní
  katolická hierarchie
  hierarchie katolická
  abatyše
  arcibiskupové
  arciopati
  biskupové
  církevní hodnostáři
  faráři
  farářky
  igumeni
  kanovníci
  kardinálové
  katholikos
  katoličtí kněží
  opati
  papežové
  patriarchové
  vikáři
  vikářky
  řeholní představené
  řeholní představení
  náboženská hierarchie
  church hierarchy
  File of subject terms
  (20) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. inkvizitoři
  církevní hodnostáři
  inkvizice
  inquisitors
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 3. intronizace
  uvedení na trůn
  církevní hodnostáři
  církevní úřady
  církevní slavnosti
  enthronement
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 4. kardinálové
  církevní hierarchie
  církevní hodnostáři
  konkláve
  cardinals
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (14) - Books
 5. náboženští představení
  představení náboženští
  představení synagog
  gabaʾim
  církevní hodnostáři
  řeholní představení
  religious superiors
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 6. nunciové
  papežští nunciové
  apoštolští nunciové
  nunciatury
  církevní hodnostáři
  diplomaté
  Papal nuncios
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (6) - Books
 7. pastorační cesty
  cesty pastorační
  pastorace
  církevní hodnostáři
  pastoral journeys
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
 8. pastorační vizitace
  vizitace pastorační
  vizitace
  pastorace
  církevní hodnostáři
  pastoral visitations
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 9. penitenciáři
  církevní hodnostáři
  katoličtí kněží
  pokání
  svátost smíření
  penitentiars
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 10. probošti
  církevní hodnostáři
  proboštství
  provosts
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.