Search results

 1. autorita církve
  církev
  Church authority
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. církevní dějiny
  dějiny církevní
  dějiny církve
  dějiny církví
  církev dějiny
  církve dějiny
  avignonské zajetí (1309-1378)
  gregoriánská reforma
  protireformace
  reformace
  církev
  církve
  církevní historici
  církevní historiografie
  církevní historičky
  church history
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (239) - Books
  (2) - Diploma theses
 3. církevní život
  život církevní
  církevní komunikace
  náboženský život
  fary
  církev
  church life
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (78) - Books
  (1) - Diploma theses
 4. církve
  církevní správa
  křesťanské církve
  církev
  církevní insignie
  dary církvi
  churches
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (41) - Books
  (4) - Diploma theses
 5. comunio
  communio
  koinonia
  shromáždění Božího lidu
  společenství (náboženství)
  církev
  společenství
  communion
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (4) - Books
 6. eklesiologie
  ekleziologie
  evangelická eklesiologie
  katolická eklesiologie
  dogmatika
  fundamentální teologie
  církev
  ecclesiology
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (13) - Books
 7. kritika církve
  církevní kritika
  dechristianizace
  církev
  křesťanské církve
  kritika křesťanství
  criticism of the church
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (19) - Books
 8. organizace a struktura církve
  struktura a organizace církve
  antiošský patriarchát
  arcidiecéze
  církevní provincie
  církevní úřady
  diecéze
  eparchie
  konstantinopolský patriarchát
  patriarcháty
  staršovstva
  církev
  církevní správa
  church organization and structure
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (57) - Books
 9. plenární sněmy
  sněmy plenární
  koncily
  církev
  plenary assemblies
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 10. reforma církve
  reformy církve
  církevní reforma
  církevní reformy
  gregoriánská reforma
  Devotio moderna
  clunyjské hnutí
  církev
  křesťanské církve
  reform of the church
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (56) - Books