Search results

 1. bojové látky
  látky bojové
  bojové chemické látky
  warfare agents
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (2) - Books
 2. bojové plyny
  plyny bojové
  fosgen
  bojové chemické látky
  plyny
  war gases
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
 3. detekce bojových chemických látek
  detekce bojových plynů
  bojové chemické látky
  detection of chemical warfare agents
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 4. chemické zbraně
  zbraně chemické
  toxinové zbraně
  zbraně hromadného ničení
  bojové chemické látky
  chemická válka
  chemický terorismus
  chemical weapons
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (7) - ARTICLES
  (5) - Books
  (1) - Diploma theses
 5. kyanovodík
  toxické látky
  bojové chemické látky
  kyanidy
  hydrocyanic acid
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 6. toxické látky
  látky toxické
  jedovaté látky
  látky jedovaté
  jedy
  chronická toxická encefalopatie
  strychnin
  strychnin
  antidota
  alkaloidy
  anorganické toxické látky
  bojové chemické látky
  kyanovodík
  organické toxické látky
  toxické kovy
  toxické plyny
  toxiny
  biologicky aktivní látky
  nebezpečné látky
  intoxikace
  kontaminanty
  toxicita
  toxikologie
  xenobiotika
  znečišťující látky
  toxic substances
  File of subject terms
  (19) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (11) - ARTICLES
  (62) - Books
  (9) - Diploma theses