Search results

 1. biomechanika
  aplikovaná biomechanika
  biomechanika člověka
  bionika
  biofyzika
  mechanika
  aplikovaná mechanika
  pohyb (biologie)
  pohybové ústrojí
  biomechanics
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (25) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. fyziologie člověka
  experimentální fyziologie
  lidské tělo
  somatologie
  antropomotorika
  biomechanika člověka
  dehydratace organismu
  ejakulace
  ekofyziologie člověka
  erekce
  fyziologie práce
  homeostáza
  kardiovaskulární fyziologie
  klinická fyziologie
  krevní tlak
  lékařská fyziologie
  menopauza
  menstruace
  menstruační cyklus
  nitrooční tlak
  orgasmus
  ovulace
  perimenopauza
  postmenopauza
  svalová hypertrofie
  tělesná zátěž
  tělesné funkce
  tělesné složení
  výživa člověka
  výživový stav organismu
  biologie člověka
  fyziologie
  human physiology
  File of subject terms
  (31) - File of subject terms
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (165) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - Diploma theses
  (30) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. motorika člověka
  hybnost člověka
  antropomotorika
  biomechanika člověka
  chůze
  motorické poruchy
  nervový systém
  pohybové ústrojí
  senzomotorická integrace
  motorické schopnosti
  pohybová koordinace
  pohyby plodu
  pohyb (biologie)
  human motorics
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (37) - Books
  (19) - Diploma theses