Search results

 1. bioremediace
  dekontaminace
  fytoremediace
  přirozená atenuace
  sanační práce
  agrotechnika
  biodegradace
  bioremediation
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (41) - ARTICLES
  (3) - Books
  (6) - Diploma theses
 2. biosorpce
  bioakumulace
  biotechnologie
  biodegradace
  metabolismus minerálních látek
  biosorption
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (6) - ARTICLES
  (2) - Books
  (6) - Diploma theses
 3. biotechnologické procesy
  bioprocesy
  procesy biotechnologické
  biodegradace
  biofiltrace
  řízení biotechnologických procesů
  biotechnologie
  biotechnological process
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (7) - ARTICLES
  (5) - Books
 4. ligninolytické houby
  houby ligninolytické
  houby bílé hniloby
  biodegradace
  dřevokazné houby
  ligninolytic fungi
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (14) - ARTICLES
 5. likvidace odpadu
  odstraňování odpadu
  biodegradace
  kompostování
  spalování odpadu
  odpadové hospodářství
  waste disposal
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (12) - Books
  (20) - Diploma theses