Search results

 1. diecéze
  biskupství
  farnosti
  proboštství
  vikariáty
  organizace a struktura církve
  arcidiecéze
  eparchie
  exarcháty
  dioceses
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (16) - Books
 2. eparchie
  exarcháty
  organizace a struktura církve
  východní křesťanské církve
  arcidiecéze
  diecéze
  eparchy
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
 3. farnosti
  parochie
  farní kroniky
  katolické farnosti
  arcidiecéze
  diecéze
  eparchie
  exarcháty
  vikariáty
  faráři
  farářky
  parishes
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (5) - Books
  (4) - Diploma theses
 4. organizace a struktura církve
  struktura a organizace církve
  antiošský patriarchát
  arcidiecéze
  církevní provincie
  církevní úřady
  diecéze
  eparchie
  konstantinopolský patriarchát
  patriarcháty
  staršovstva
  církev
  církevní správa
  church organization and structure
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (57) - Books
 5. proboštství
  katolické farnosti
  arcidiecéze
  diecéze
  probošti
  provostships
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 6. vikariáty
  děkanáty (církevní správní jednotky)
  vikáři
  katolické farnosti
  arcidiecéze
  diecéze
  vicariates
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (3) - Books
  (2) - Diploma theses