Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0000913 t150a^"
 1. bibliopsychologie
  aplikovaná psychologie
  bibliopsychology
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. dopravní psychologie
  psychologie dopravní
  psychologie dopravy
  aplikovaná psychologie
  doprava
  traffic psychology
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (4) - Books
 3. ekonomická psychologie
  psychologie ekonomická
  psychologie řízení
  aplikovaná psychologie
  industrial psychology
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (20) - Books
 4. environmentální psychologie
  psychologie ekologická
  ekopsychologie
  psychologie životního prostředí
  ekologická psychologie
  zelená psychologie
  psychologie zelená
  psychologie environmentální
  aplikovaná psychologie
  environmental psychology
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (14) - Books
  (4) - Diploma theses
 5. forenzní psychologie
  psychologie forenzní
  soudní psychologie
  psychologie soudní
  investigativní psychologie
  aplikovaná psychologie
  kriminální psychologie
  forenzní vědy
  psychologie
  forensic psychology
  teismo psichologija
  Sudska psihologija
  forenzná psychológia
  Sodna psihologija
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (20) - Books
  (2) - Diploma theses
 6. geopsychologie
  aplikovaná psychologie
  cestovní ruch
  cestování
  geografie
  geopsychology
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 7. inženýrská psychologie
  psychologie inženýrská
  aplikovaná psychologie
  systémy člověk-stroj
  inženýrská pedagogika
  engineering psychology
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books
 8. kyberpsychologie
  kybernetická psychologie
  psychologie kybernetická
  aplikovaná psychologie
  kyberprostor
  cyberpsychology
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - Books
 9. neurotechnologie
  psychotechnologie
  aplikovaná psychologie
  neurovědy
  biokybernetika
  stimulace mozku
  neurotechnology
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
 10. policejní psychologie
  psychologie policejní
  aplikovaná psychologie
  police psychology
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (5) - Books
  (6) - Diploma theses