Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0256896 t150a^"
 1. emoční inteligence
  inteligence emoční
  emocionální inteligence
  inteligence emocionální
  duchovní inteligence
  emoce
  empatie
  měkké dovednosti
  neuroticismus
  sociální inteligence
  sociálně-emocionální učení
  sympatie
  inteligence (schopnost)
  emotional intelligence
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (51) - Books
  (10) - Diploma theses
 2. osobnostní a sociální výchova
  sociální a osobnostní výchova
  výchova osobnostní a sociální
  výchova sociální a osobnostní
  sociální výchova
  výchova sociální
  osobnostní výchova
  výchova osobnostní
  osobnostně sociální rozvoj
  osobnostní a sociální rozvoj
  sociální a osobnostní rozvoj
  rozvoj osobnostní a sociální
  rozvoj sociální a osobnostní
  charakterová výchova
  výchova charakterová
  muzikofiletika
  rozvoj osobnosti
  sociální dovednosti
  sociálně-emocionální učení
  výchova a vzdělávání
  personal and social education
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (83) - Books
  (11) - Diploma theses
 3. prevence (sociální problémy)
  prevence (sociální práce)
  sociální prevence
  prevence sociální
  primární prevence (sociální problémy)
  prevence primární (sociální problémy)
  prevence rizikového chování
  depistáž (sociální práce)
  sociálně-emocionální učení
  včasná detekce (sociální problémy)
  sociální práce
  výchova a vzdělávání
  prevention (social problems)
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (96) - Books
  (34) - Diploma theses
 4. sociální dovednosti
  dovednosti sociální
  sociální kompetence
  kompetence sociální
  interpersonální komunikace
  interpersonální vztahy
  měkké dovednosti
  osobnostní a sociální výchova
  sociální chování
  sociální přizpůsobení
  sociálně-emocionální učení
  sociálněpsychologický výcvik
  sociální psychologie
  social skills
  Društvene vještine
  socialiniai sugebėjimai
  sociálne schopnosti
  Družbene veščine
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (42) - Books
  (28) - Diploma theses
 5. výchova a vzdělávání
  vzdělávání a výchova
  celoživotní poradenství
  somatopedie
  vzdělávací politika
  vzdělávací televizní pořady
  vývojový román
  školní neúspěšnost
  školní úspěšnost
  školství
  školy
  alternativní výuka
  artefiletika
  au-pair
  bilingvní vzdělávání
  doučování
  dějiny výchovy a vzdělávání
  environmentální výchova a vzdělávání
  integrovaná výchova a vzdělávání
  jazyk a vzdělávání
  klima školy
  kulturně-výchovná činnost
  mediální výchova a vzdělávání
  muzikofiletika
  místně zakotvené učení
  osobnostní a sociální výchova
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  praktické činnosti
  prevence (sociální problémy)
  rodina a škola
  sociálně-emocionální učení
  speciální vzdělávací potřeby
  supervize
  tutorství
  tělesné tresty
  vzdělávací instituce a organizace
  vzdělávání
  výchova
  výchova k demokracii
  výchova k hodnotám
  výchova k lidským právům
  výchova k manželství
  výchova k občanství
  výchova k rodičovství
  výchova k vlastenectví
  výchova ke globálnímu občanství
  výchova ke čtenářství
  výchova v přírodě
  výchovně-vzdělávací zařízení
  výtvarná výchova
  škola
  školní kluby
  education
  File of subject terms
  (49) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (19) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - Sheet music
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (474) - Books
  (32) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (178) - Diploma theses
  (258) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. vzdělávací programy
  programy vzdělávací
  výukové programy
  programy výukové
  SMILE (software)
  vzdělávací projekty
  MBA (vzdělávací program)
  individuální vzdělávací programy
  sociálně-emocionální učení
  učební plány
  kurikulum
  educational programs
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (148) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (89) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.