Search results

 1. církevní slavnosti
  slavnosti církevní
  katolické svátky
  Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů
  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  inaugurace
  intronizace
  slavnost Ježíše Krista Krále
  slavnost Matky Boží, Panny Marie
  slavnost Nanebevstoupení Páně
  slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  slavnost Narození Páně
  slavnost Nejsvětější Trojice
  slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  slavnost Těla a Krve Páně
  slavnost Výročí posvěcení katedrály
  slavnost Výročí posvěcení kostela
  slavnost Všech svatých
  slavnost Zjevení Páně
  slavnost Zvěstování Páně
  slavnost svatého Václava
  slavnost svatých Cyrila a Metoděje
  svátek Křtu Páně
  svátek Narození Panny Marie
  svátek Navštívení Panny Marie
  svátek Posvěcení lateránské baziliky
  svátek Povýšení svatého Kříže
  svátek Proměnění Páně
  svátek Svaté Rodiny
  svátek Uvedení Páně do chrámu
  svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  náboženské slavnosti
  church festivals
  File of subject terms
  (31) - File of subject terms
  (2) - Books
 2. katolické svátky
  svátky katolické
  církevní slavnosti
  Neposkvrněné početí Panny Marie
  Proměnění Páně
  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  slavnost Ježíše Krista Krále
  slavnost Matky Boží, Panny Marie
  slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  slavnost Těla a Krve Páně
  slavnost Výročí posvěcení katedrály
  slavnost Výročí posvěcení kostela
  slavnost Všech svatých
  slavnost svatého Václava
  slavnost svatých Cyrila a Metoděje
  svátek Posvěcení lateránské baziliky
  svátek Povýšení svatého Kříže
  svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  křesťanské svátky
  Catholic festivals
  File of subject terms
  (17) - File of subject terms
  (4) - Books
 3. křesťanští světci
  světci křesťanští
  katoličtí světci
  světci katoličtí
  křesťanští svatí
  svatí křesťanští
  slavnost Všech svatých
  slavnost svatého Václava
  slavnost svatých Cyrila a Metoděje
  apoštolové
  křesťanští mučedníci
  patroni
  pravoslavní světci
  světci
  kanonizace
  křesťanské blahoslavené
  křesťanské světice
  křesťanští blahoslavení
  pasionály
  Christian saints
  File of subject terms
  (13) - File of subject terms
  (119) - Books
  (1) - Diploma theses
 4. liturgické mezidobí
  mezidobí liturgické
  Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů
  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  slavnost Ježíše Krista Krále
  slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  slavnost Nejsvětější Trojice
  slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  slavnost Těla a Krve Páně
  slavnost Všech svatých
  slavnost svatého Václava
  slavnost svatých Cyrila a Metoděje
  svátek Narození Panny Marie
  svátek Navštívení Panny Marie
  svátek Povýšení svatého Kříže
  svátek Proměnění Páně
  svátek Uvedení Páně do chrámu
  svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  církevní rok
  Ordinary time
  File of subject terms
  (18) - File of subject terms