Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0183994 t150a^"
 1. čínská náboženství
  náboženství čínská
  Narrower term: Baosheng Dadi
  Narrower term: Wang-yeh
  Baosheng Dadi (čínské božstvo)
  Nuo
  Nuo
  Wang-yeh (čínské božstvo)
  konfucianismus
  neokonfucianismus
  asijská náboženství
  religions of China
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (3) - Books
 2. exorcismus
  zažehnávání
  Nuo
  exorcisté
  modlitba za osvobození
  posedlost
  rituály a obřady
  exorcism
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Books
 3. kulturní tradice
  tradice kulturní
  sarmatismus
  Nuo
  náboženské tradice
  cyrilometodějská tradice
  cyrilometodějská tradice
  kulturní identita
  duchovní tradice
  lidové tradice
  cultural traditions
  Kulturne tradicije
  kultūrinės tradicijos
  kultúrne tradície
  Kulturne tradicije
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (47) - Books
  (3) - Diploma theses
 4. lidová náboženství
  Narrower term: Baosheng Dadi
  Narrower term: Mazu
  Narrower term: Wang-yeh
  Nuo
  Nuo
  Baosheng Dadi (čínské božstvo)
  Mazu (čínská bohyně)
  Wang-yeh (čínské božstvo)
  domorodá náboženství
  Baosheng Dadi (čínské božstvo)
  náboženství
  Mazu (čínská bohyně)
  lidová víra
  folk religions
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
 5. lidové hry
  hry lidové
  Nuo
  dětské lidové hry
  drama
  lidové umění
  folk plays
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (7) - Books
 6. náboženské kulty
  kulty náboženské
  Nuo
  kargo kulty
  Nuo
  Santo Daimé
  macumba
  mithraismus
  santería
  vúdú (kult)
  kulty
  náboženské skupiny
  náboženství
  náboženské sekty
  orišové
  religious cults
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (16) - Books
 7. náboženské tradice
  náboženská tradice
  tradice náboženská
  tradice náboženské
  Nuo
  interspiritualita
  kulturní tradice
  lidové tradice
  tradice (teologie)
  Svámínárájan
  chabar
  cyrilometodějská tradice
  církevní tradice
  duchovní tradice
  religious traditions
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (48) - Books
  (2) - Diploma theses
 8. rituály a obřady
  obřady a rituály
  obřady
  rituály
  Nuo
  mímánsá
  posvátná místa
  tantry
  zaklínadla
  zaříkadla
  bar micva
  bat micva
  exorcismus
  iniciační rituály
  konfirmace
  liturgické obřady
  magické rituály
  okruh kula
  pohřební obřady
  přechodové rituály
  přísaha
  rituální vraždy
  rituální čistota
  rituály ohně
  svěcení
  ta'zieh
  vkládání rukou
  žehnání
  rites and ceremonies
  File of subject terms
  (24) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (87) - Books
  (13) - Diploma theses
 9. synkretismus (náboženství)
  náboženský synkretismus
  Narrower term: Serapis
  škola Čchüan-čen-tao
  Nuo
  Serapis (řecko-egyptský bůh)
  bektašíja
  jezídíja
  macumba
  mandeismus
  rastafariánství
  santería
  vonbulismus
  vúdú (kult)
  náboženství
  Adidam
  Serapis (řecko-egyptský bůh)
  gnóze
  grál
  spasitelský judaismus
  synkretismus (filozofie)
  universalismus (náboženství)
  syncretism (religion)
  File of subject terms
  (19) - File of subject terms
  (19) - Books
 10. šamanismus
  šamanství
  Narrower term: Gesar
  Nuo
  lidové léčitelství
  oročská mytologie
  Gesar (legendární postava)
  huna
  nagualismus
  šamani
  šamanky
  shamanism
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - Books
  (2) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.